menusearch
amarafzar.ir
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ شنبه
(2)
(0)
ثبت نام در سومين دوره بسيار مفيد و کاربردي نگارش مقالات کارآزماييهاي باليني، آغاز گرديد!
ثبت نام در سومين دوره بسيار مفيد و کاربردي نگارش مقالات کارآزماييهاي باليني، آغاز گرديد!

مقدمه و اهمیت مطالعات / مقالات کارآزماییهای بالینی:
چنانچه مطالعات پژوهشی را از منظر قدرت شواهد تولیدی رتبه بندی نماییم، بعد از مطالعات مرور سیستماتیک / متاآنالیزها، نوبت به کارآزماییهای بالینی میرسد. به عبارت دیگر، در بین انواع پژوهشهای اولیه، کارآزماییهای بالینی رتبه نخست را دارند. این موضوع هم در رویکرد «سطوح یا هرم شواهد» و هم در سایر رویکردهای سطح بندی / رتبه بندی شواهد حاصل از انواع مطالعات پژوهشی، مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین بسیار بدیهی است که چرا در بسیاری از حیطه های علمی، پژوهشگران و متخصصین، تمایل بسیار بالایی برای اجراء و بخصوص نگارش مقالات مطالعات مداخله ای یا مطالعات تجربی دارند (معمولاً پژوهشهای مداخله ای در حیطه علوم پزشکی یا سلامت به کارآزمایی مشهور بوده و در برخی فیلدهای دیگر علوم زیستی و پزشکی، به مطالعات تجربی یا آزمایشی، شهره اند).
از منظر دیگر، بخصوص از منظر انتشار نیز این مطالعات پژوهشی یا مقالات مربوطه نیز دارای اهمیت زیادی بوده و در طی 2-1 دهه اخیر بر اهمیت این مقالات، افزوده نیز شده است. یکی از مهمترین دلایل این اهمیت را میتوان در
«تغییرات» یا ظهور برخی روندها در متدولوژی این مطالعات یا مقالات، جستجو نمود. ضمناً از آنجا که در حیطه بسیار بزرگ علوم سلامت و تمام زیرگروهها یا گرایشهای زیرمجموعه آنها و حتی گرایشهای بین رشته ای مربوطه، این مطالعات را میتوان یک مطالعه «پیشتاز» یا Pioneer برای سایر مطالعات پژوهشی دانست، بنابراین واضح است که چرا بسیاری از پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و متخصصین دانشگاهی یا مراکز آکادمیک، سعی و تلاش بسیار زیادی در یادگیری متدولوژی این مطالعات، مصروف میدارند.


در طی 15 سال اخیر (از سالهای 2005 تا 2007 میلادی)، بتدریج روندهای بزرگ و تاثیرگذاری در متدولوژی این مطالعات و رویکردهای طراحی، اجراء، تحلیل آماری و حتی نگارش این مطالعات، رخ داد که در حال حاضر، مجموع این روندها، منجر به ایجاد بیش از 10 تغییر بزرگ و قابل توجه در متدولوژی این مطالعات شده و تاثیر این عامل، در پژوهشهای مداخله ای حیطه بزرگ سلامت (علوم بهداشتی، علوم بالینی، علوم بین رشته ای سلامت و ....)، موجبات روند نزولی انتشار مقالات حاصل از کارآزماییهای بالینی در ژورنالهای معتبر را برای محققین کشورمان، فراهم نموده است.

 

متاسفانه در شرایطی که بیش از 10 سال است که روند انتشار مقالات (مجموعاً تولید علم) در کشورمان، سیر صعودی را تجربه نموده و حتی پیش بینی میگردد که این روند تا سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد، اما در این دسته از مقالات، کاهش نسبتاً شدید در انتشار را تجربه مینماید. فقط اگر تفاوت تعداد مقالات کارازمایی بالینی محققین کشورمان را در دو سال 2018 و 2019 بخواهیم با یکدیگر مقایسه نماییم، علی رغم افزایش انتشار مقالات در سال 2019 نسبت به سال 2018 میلادی در تمامی عرصه ها و یا انواع مقالات، تعداد مقالات کارازمایی منتشره در ژورنالهای نمایه در MEDLINE از 898 مقاله در سال 2018 به 442 مقاله در سال 2019، کاهش نشان داده که نشاندهنده بیش از 50 درصد کاهش در مقالات کارآزمایی است.


دلیل این موضوع، قویاً به روندهای پیشگفت که میتوان آنها را «روندهای نوظهور» نامگذاری نمود، وابسته است. بنابراین اگر بخواهیم این سیکل معیوب را برای پژوهشگران کشورمان بشکنیم و از این مسیر بتوانیم به جایگاه بالایی برسیم، باید بیاموزیم که این روندها مشتمل بر چه موضوعاتی هستند تا ضمن یادگیری فلسفی این تغییرات و آشنایی با چرایی آنها، رویکردهای عملی و منطقی مبتنی بر این تغییرات را فرابگیریم. به عبارت دیگر، تا مادامیکه، در آموزشهای نظری و عملی «متدولوژی و نگارش مقالات کارازماییهای بالینی» همان محتوا یا سرفصلهای قبلی و یا سنتی را سرلوحه یادگیری جامعه محققین کشورمان، بخصوص برای گروه هدف دانشجویان تحصیلات تکمیلی (اعم از دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و دانشجویان دکترا و ...) قرار دهیم، همین الگو را خواهیم داشت و حتی ممکن است در سالهای آینده، شاهد تشدید و عمیق شدن این شکاف فی ما بین شویم.


حال لازم است به این نکته تاکید گردد که اینجانب با تکیه بر تجربیات نزدیک به دو دهه آموزش متدولوژی، آمار کاربردی و نگارش مقالات علمی در حیطه های مختلف علمی و مطالعات عمیقی که بر روی این روندها داشته ام، از حدود 4 سال پیش (سال 1395)، بتدریج کوشیدم تا ضمن تشریح این شکاف برای جامعه پژوهشگران کشورمان و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با این تغییرات، به توسعه دانش و مهارتهای مرتبط با این روندها همت گماردم. برگزاری بیش از 500 ساعت آموزش مبانی نظری و عملی مرتبط با متدولوژی و نگارش کارازماییهای بالینی و اطلاع رسانی این روندهای نوظهور در هر جایی که گوش شنوایی برای آنها وجود داشته باشد، برگزاری بیش از 6 دوره آموزشی مرتبط با متدولوژی نوین کارازماییهای بالینی و 2 دوره مرتبط با نگارش مقالات کارآزمایی منطبق بر این روندها، تنها دو مورد از این فعالیتهاست (خوشبختانه در طول 5 سال اخیر در بیش از 25 دانشگاه، پژوهشگاه و مراکز تحقیقات نقاط مختلف کشور، حضور داشته و به برگزاری کارگاهها یا دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت، با درخواست این مراکز آکادمیک، اقدام نموده ام).


اکنون این دوره آموزشی، سومین دوره از مجموعه آموزشهای «اصول، مبانی و راهکارهای عملی نگارش مقالات کارآزماییهای بالینی، منطبق بر رویکردهای نوین و روندهای نوظهور» میباشد. اميد است تا بر تکيه بر اين تجربيات و پيشينه برگزاري دو دوره قبلي و همچنين فيدبکهايي که از اين آموزشهاي مرتبط با کارآزماييها از فراگيران دريافت نمودم، «سومين دوره آموزشي نگارش مقالات کارآزماييهاي باليني» که در قالب يک دوره آموزشي آنلاين با 45 ساعت آموزش نظري و عملي (حدود 15 جلسه آنلاين سه ساعته) طراحي گرديده، بتواند ضمن منطبق بودن بر نيازهاي گروه هدف اين دوره، رضايت خاطر شما بزرگواران را نيز فراهم نمايد.

 

گروه هدف دوره آموزشی «نگارش مقالات کارآزماییهای بالینی با تمرکز بر روندهاي نوظهور و رويکردهاي نوين »:

 

•    کلیه اعضای هیات علمی گروه علوم پزشکي، بهداشت و سلامت (اعم از اعضای هیات علمی گروهها و گرايشهاي زيرمجموعه حيطه پزشکي باليني، پرستاری، مامایی، فيزيوتراپي، تغذيه، طب سالمندي، کليه گرايشهاي علوم بهداشتي، کليه گرايشهاي دندانپزشکي، گرايشهاي باليني و کاربردي داروسازي يا علوم دارويي، گرايشهاي باليني و سلامت حيطه روانشناسي، و ...)
•    کلیه متخصصین بالیني (دارندگان مدارک تخصصي، فلوشيپ و فوق تخصصي حيطه علوم پزشکي باليني و غيرباليني علاقمند به فعالیتهای پژوهشی یا آموزشی)
•    سایر متخصصین یا اعضای هیات علمی غیربالینی علاقمند به طراحی مطالعات مداخله ای (اعم از حيطه ها يا گرايشهاي آموزش پزشکي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، اقتصاد سلامت، ارزيابي فنآوري سلامت، فنآوري اطلاعات سلامت، پزشکي اجتماعي و ...)
•    مدرسین دانشگاهی در حيطه ها يا گرايشهاي فوق
•    پژوهشگران مراکز تحقیقات، پژوهشکده ها یا پژوهشگاهها (شاغل در هر يک از مراکز تحقيقات حيطه هاي علوم پزشکي بالینی یا گرایشهای وابسته يا بين رشته اي مرتبط)
•    دستیاران تخصصی، فوق تخصصی و فلوشيپهاي گرایشهای مختلف بالینی و علوم وابسته
•    کليه پزشکان عمومي، دندانپزشکان عمومي، داروسازان عمومي، کارشناسان خبره و عالي و ... شاغل در شرکتها، موسسات يا سازمانهاي دولتي، نيمه دولتي، خيريه و خصوصي که فعاليتهاي آنها مرتبط با توليد داروها، فراورده هاي بيولوژيک، مکملها و .... يا تجهيزات مصرفي يا سرمايه اي پزشکي يا کالاهاي مرتبط با آنها، ميباشد (از قبيل Med Repها، Med Sales Rep ها و نمايندگان شرکتها يا موسسات بين المللي که فعاليت شغلي آنها با مطالعه مقالات کارآزمايي و يا نگارش اينگونه مقالات يا ارزيابي و يا نقد آنها و ...، مرتبط است)
•    دانشجويان دکتراي حرفه اي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي و يا مشابه آنها
•    دانشجویان تحصیلات تکمیلی اعم از کارشناسی ارشد و یا دکترای تخصصی از تمامی رشته‏ها یا علوم مختلف مرتبط با علوم پزشکی (اعم از گرایشهای علوم بالینی، بهداشت، پیراپزشکی، توانبخشی و ...)
•    پژوهشگران و مديران پژوهشي که حيطه شغلي آنها با داوري و ارزيابي نقّادانه پروپوزالها، گزارشهاي نهايي و مقالات کارآزمايي باليني، گره خورده است.
•    داوران ژورنالهای علوم پزشکی یا بین رشته ای (بین یک رشته گروه پزشکی با هر گرایش دیگر)
•    سایر علاقمندان به مطالعات مداخله ای علوم پزشکی یا سلامت

 

پيش نيازهاي دوره «نگارش مقالات کارآزماییهای بالینی با تمرکز بر روندهاي نوظهور و رويکردهاي نوين »:

 

همانطور که در طول سال 1398 و طي اعلام برنامه‏ هاي آموزشي اين سال (از ابتداي سال جاري و بخصوص طي شش ماهه دوم سال)، بکرّات تاکيد گرديد، دوره آموزشي موسوم به «طراحي، اجراء و تحليل آماري کارآزماييهاي باليني»، اصلي ترين پيش نياز اين دوره يا دوره آموزشي نگارش مقالات کارآزماييهاي باليني ميباشد. دليل اين تاکيد نيز بخاطر اهميت موضوع «روندهاي نوظهور در متدولوژي اين مطالعات ميباشد. از آنجا که متاسفانه محتواي آموزشي مرتبط با روندهاي نوظهور در متدولوژي کارآزماييها را حتي در مراکز و موسساتي که اقدام به طراحي و برگزاري آموزشهاي مرتبط با اين حيطه ها مينمايند نيز نميتوان پيدا نمود، فلذا تاکيد بسياري بر شرکت علاقمندان به حيطه نگارش مقالات کارآزماييهاي باليني، در دوره پيشگفت، داشتم. اما بهر حال اگر برخي علاقمندان بخواهند دانش و مهارتهاي پايه (پيش نياز) خود را براي شرکت در اين دوره ارزيابي نمايند، سرفصلهاي زير، مباحثي هستند که هر فرد علاقمند به شرکت در اين دوره ها، بايد به آنها مسلط باشد:
1.    با ساختار متدولوژیک کارآزماییها یا مطالعات مداخله ای آشنا شده و مولفه های مهم این دسته از مطالعات با تمرکز بر رویکردهای نوین (گروه مقایسه، تصادفی سازی، کورسازی، ریزش حاصل از پیگیری، تدوین و نگارش پروتکول، انحراف از پروتکول مطالعه، پیامدهای اولیه در مقابل پیامدهای ثانویه، پدیده «معنی داری آماری» یا «حداقل تفاوت مهم» / «حداقل تفاوت مهم بالینی»، تحلیل آماری اولیه در مقابل تحلیل آماری تکمیلی یا ثانویه و ...) را شناخته، هدف اصلی و مصادیق عملی آنها را بدانند.
2.    انواع مختلف طراحی در کارآزماییها را فرا گرفته، قادر به رتبه بندی این طراحیها از منظر قدرت و کیفیت متدولوژیک بوده و نقاط قوت و ضعف هر یک از این طراحیها را بدانند.
3.    انواع مختلف طبقه بندی کارآزماییهای بالینی و کاربرد هر یک از این طبقه بندیها را بدانند.
4.    فازهای اجرایی یک کارآزمایی بالینی از جمله فاز طراحی و نگارش پروپوزال / پروتکول، فاز تصویب یا تایید کمیته ها یا شوراهای مختلف، فاز ثبت پروتکول در سامانه های معتبر ثبت کارازماییها، فاز ورود بیماران به مطالعه و تخصیص درمانها یا مداخلات، فاز پیگیری یا follow-up، فاز سنجش یا ارزیابی پیامدها، فاز تحلیل آماری و فاز نتیجه گیری یا تفسیر را بخوبی بشناسند و ملاحظات نوین (طی 15-10 سال اخیر) این مراحل یا فاز بندی را فرا گیرند.
5.    قادر به تعیین پيامدها در يک کارازمايي (به تفکيک اوليه و ثانويه) بوده، اهداف کارآزمایی به تفکیک هدف / اهداف اولیه و اهداف ثانویه، مشخص نموده و سپس روشهاي تحليل آماري اوليه و ثانويه را تعيين و تفاوت نظري و عملي يافته هاي اوليه و ثانويه را بداند.
6.    با توجه به دانش زمینه ای، ماهیت کوورایتها یا مخدوشگرهای بالقوه را در يک کارازمايي بشناسد و چگونگي ارزيابي اين متغيرها را در يک کارازمايي بداند. با استفاده از جدول 1 در هر کارآزمايي، ميزان اثرگذاري متغيرهاي کوواريت / مخدوشگر را تشخيص داده و برنامه عملي براي برخورد با اين متغيرها، را تدوين نمايد.
7.    اجزاء و فعالیتهای مختلف زیر مجموعه فاز طراحی مطالعه و نگارش پروتکول را بدانند، قادر به نگارش یک پروتکول کامل کارآزمایی بالینی با معیارهای مطلوب آن بوده و ملاحظات مهم این فاز اجرایی (با تاکید بر ملاحظات جدید مانند رویکرد نوین محاسبه حجم نمونه، برنامه به اشتراک گذاری داده های آزمودنیها یا Data Sharing Plan، برنامه تحلیل آماری یا Statistical Analysis Plan و ...) را فرا گیرند.
8.    از ملاحظات مختلف مرتبط با دو گام مهم کارآزمایی، یعنی فاز اجرایی ورود بیماران به مطالعه و فاز پیگیری یا Follow-up، مطّلع بوده، ضمن اهمیت دادن به برخی فعالیتهای مهم زیر مجموعه این دو فاز، مانند «مرحله Run-in Period» و «انحراف از پروتکول»، رویکردهای مختلف اجرایی، بالینی و آماری موارد «انحراف از پروتکول» را به مطلوبترین شکل ممکن، پیش بینی نمایند.
9.    قادر به طراحی مطلوبترین گزینه یا آلترناتیو در مولفه های «تخصیص تصادفی»، «کورسازی» و تعیین سطح / سطوح آن، مدت زمان پیگیری، تعداد مراحل سنجش پیامد (یکبار، دو بار، سه بار و بیشتر) و اقدامات پیشگیرانه از ریزش آزمودنیها در فاز پیگیری و ...، باشند.  
10.    قادر به پیش بینی روشهای تحلیلهای آماری، به تفکیک تحلیلهای اولیه و ثانویه (تکمیلی) بوده و ملاحظات مرتبط با پیش بینی، اجراء و نگارش هر یک از این دو دسته تحلیل آماری را بدانند.
11.     قادر به محاسبه یا برآورد «اندازه اثر » مرتبط با پیامدهای اولیه و ثانویه بوده و همچنین بتوانند، مهارت انتخاب بهترین اندازه اثر، در شرایطی که امکان محاسبه/ برآورد چند اندازه اثر وجود دارد، کسب نمایند.
12.     قادر به تفسیر تحلیلهای آماری انجام شده، به تفکیک تحلیلهای اولیه و ثانویه بوده و بتوانند ملاحظات آینده هر یک از این دو دسته تحلیل را بطور شفاف تبیین نمایند (لازم به ذکر است که این ملاحظات، در بخش «بحث» مقاله منتج از یک کارآزمایی بالینی، مورد استفاده قرار میگیرد).
13.    قادر به انجام برخی رویکردهای شایع آنالیز آماری در کارآزماییهای بالینی در شرایط مختلف مانند «انتخاب معتبرترین و در عین حال مناسبترین اندازه اثر» و تفسير آنها باشد.
فلذا بديهي است که هر يک از علاقمندان به ثبت نام و شرکت در دوره نگارش مقالات کارآزماييهاي باليني، بايد بر اساس موارد 13گانه فوق، اقدام به خودارزيابي نموده و در صورتيکه دانش و مهارت خود را در مواردي از اين ليست، ضعيف ميداند، بايد ابتدا نسبت به تقويت دانش و مهارتهاي مرتبط با اين موضوعات، اقدام نموده (از طريق شرکت در «دوره آموزشي طراحي، اجراء و تحليل آماري کارآزماييهاي باليني» يا ...) و سپس در دوره آموزشي نگارش، شرکت نمايد.

 

اهداف دوره آموزشی «نگارش مقالات کارآزماییهای بالینی با تمرکز بر روندهاي نوظهور و رويکردهاي نوين »:


گروه هدف این دوره آموزشی، پس از شرکت در این دوره، قادر خواهند بود:


1.    با ساختار نگارش مقالات (بصورت عمومي)، بويژه با رويکردهاي نوين نگارش مقالات آشنا باشد.
2.    قادر به مرور يا ارزيابي نقّادانه يک مقاله حاصل از يک کارآزمايي باليني باشد و بتواند نقاط ضعف و قوت اين مقاله را ليست نمايد.
3.    مفهوم و رويکرد عملي هر يک از ايتمهاي «استاندارد نگارشي CONSORT، بويژه آخرين ويرايش آن، يعني CONSORT-2010 را بداند و بخصوص با انواع ويرايشهاي فرعي اين استاندارد و کاربرد آنها ، آشنا باشد.
4.    با انواع مقالات حاصل از کارآزماييهاي باليني آشنا بوده و حداقل ساختار دو مقاله از بين چهار گروه مقالات را با تفصيل بيشتري بشناسد (مقالات پروتکول و مقالات اصلي)
5.    با نگارش بخش «مقدمه» يک مقاله کارآزمايي باليني آشنا بوده و اطلاعات پيش نياز براي نگارش مقدمه مقاله را بداند و قادر به پردازش اين اطلاعات باشد.
6.    مفهوم نظري و عملي «مزّيت نسبي» را بداند و قادر به استفاده از اين مفهوم عملي در مقدمه مقاله باشد.
7.    قادر به تدوين زيربخشهاي نگارشي بخش «متد» يا مواد و روشهاي يک مقاله کارازمايي بوده و بتواند اطلاعات کلّي اين زيربخشها را تنظيم نمايد.
8.    قادر به تدوين زيربخشهاي مختلف «متد» در تطبيق با مستند پروتکول ثبت شده يک کارآزمايي باشد.
9.    قادر به تنظيم و تدوين زيربخش «روشهاي آماري»، بعنوان يکي از زيربخشهاي متد باشد.
10.    استانداردها (بايدها و نبايدها) در تدوين اجزاء اصلي و مهم و پرکاربرد بخش «يافته ها»، در مقاله را بداند (جدول 1 مقاله، فلوچارت CONSORT و نحوه تکميل بخشهاي مختلف فلوچارت، نحوه نمايش و ارائه يافته هاي مبتني بر پيامدهاي اوليه و ثانويه بر حسب ماهيت کمّي يا کيفي آنها در قالب جدول يا نمودار، نحوه نمايش يافته هاي مبتني بر تحليلهاي زيرگروه و ...) و قادر به تصميم گيري در اين زمينه باشد.
11.    نحوه انتخاب بهترين و مناسبترين اندازه هاي اثر در شرايط مختلف (آزمونهاي مختلف آماري، نوع پيامد و ...) را بداند و بتواند اين شاخصها را تفسير نموده و براي نتيجه گيريهاي بخش «بحث و نتيجه گيري»، ازاين يافته ها استفاده نمايد.
12.    قادر به تحليل آماري براي ارزيابي وابستگي نتايج به پديده «انحراف از پروتکول» (از قبيل Loss to Follow-up، Shifting or Crossing بين دو گروه يا آرم و ...)، حداقل با دو رويکرد Per Protocol (PP) در مقابل رويکرد Intention To Treat (ITT) بوده و بتواند خروجي اينگونه تحليلها در شرايط مختلف را تفسير نمايد.
13.    مفهوم راهکار يا رويکرد «تحليل حساسيت» يا Sensitivity Analysis را در کارآزماييهاي باليني بداند و قادر به پياده سازي رويکردهاي ساده و پايه «تحليل حساسيت» در مقالات کارآزمايي باشد.
14.    قادر به درک تفاوت در محتواي مقاله در وضعيتهاي پايه يا کلاسيک (يعني کارآزماييهاي با فرضيه برتري يا Superiority)، در کنار برخي وضعيتهاي نسبتاً معمول از قبيل کارآزماييهاي برابري (Equivalence Trial) يا کارآزماييهاي بدتر نبودن (Non Inferiority Trial) بوده و بتواند اين تفاوتها را در عمل، پياده نمايد.
15.    قادر به تنظيم و تدوين دو بخش مهم «يافته ها» و «بحث و نتيجه گيري» در مقالات کارآزمايي بوده و بتواند محتواي متفاوت مقالات کارآزمايي در شرايط مختلف را تنظيم نمايد.

 

شيوه يادگيري در دوره «نگارش مقالات کارآزماییهای بالینی با تمرکز بر روندهاي نوظهور و رويکردهاي نوين »:


محتوای این دوره آموزشی ارزشمند و کاربردی، با استفاده از شيوه هاي زیر، ارائه خواهد شد:
    سخنرانی و ارائه مباحث نظری با استفاده از اسلایدهای پاورپوینت، در اکثر بخشهای این دوره مورد استفاده قرار میگیرد.
    استفاده از مثالهای عملی و متون موجود در مقالات، بطور عمده برای بخشهای عملي اين دوره
    استفاده از کارهاي عملي و تمرينها: به اشکال و صور زير، مورد استفاده قرار ميگيرد:
o    1) تمرينهاي عملي مبتني بر ارزيابي نقّادانه: از طريق در اختيار قرار دادن مقالات کارآزمايي که در اختيار فراگيران قرار ميگيرد و با طرح حداقل يک يا چند سناريو، از آنها خواسته ميشود که برخي بخشهاي اختصاصي از اين مقاله را مورد ارزيابي نقّادانه قرار دهند.
o    2) تمرينهاي عملي آماري / محاسباتي: اين تمرينها عمدتاً به تقويت دانش و مهارتهاي فراگيران در زمينه محاسبه حجم نمونه، برآورد اندازه هاي اثر برکاربرد و تفسير آنها، تحليل يا تفسير بکار بردن روشهاي آماري چند متغيره مانند رگرسيون و ...، تفسير تحليلهاي ITT يا PP و ...، ميپردازد. لازم به ذکر است که نرم افزار Stata version 14.2 ، نرم افزار آماري اصلي براي اين تحليلها، ميباشد.
o    3) تمرينهاي عملي تنظيمي: اين تمرينها به تنظيم يا تدوين بخشهاي نسبتاً محدود و يا کوچکي از مقالات مانند جدول 1، فلوچارت CONSORT و يا ترسيم نمودار براي شرايط مختلف و يا حتي نگارش بخشهاي منحصربفرد يا کوچکي از مقاله تمريني، ميپردازد و هدف آنها، تقويت مهارتهاي نگارشي فراگيران است.
o    4) تمرين اصلي نگارش: اين تمرين که شايد آنرا بتوان اصلي ترين تمرين عملي شرکت کنندگان اين دوره دانست، شامل يک مقاله منتشر شده واقعي (در يکي از ژورنالهاي Open Review & Open Data ) است که بخاطر در اختيار قرار گرفتن داده هاي سطح فردي، علاوه بر امکان تصحيح و تحليل آماري مجدد، ميتوان متن آنها را نيز بطور کامل بازنگري نموده و دوباره نويسي نمود. تجربه نشان داده است که با انجام اين تمرين، عالي ترين و مطلوبترين شکل تقويت دانش و مهارت نگارش مقالات در فراگيران تقويت خواهد شد.
کل محتوای این دوره آموزشی، با توجه به اهداف و شیوه های آموزشی آن، در قالب 45 ساعت آموزش نظری و عملی (15 جلسه آنلاين 3 ساعته) طراحی گردیده است.
در این دوره آموزشی، فراگیران قویاً تشويق ميشوند که از داده هاي پروژه هاي واقعي کارآزمايي خود، استفاده نموده و مقاله حاصل از اين پروژه ها را تنظيم نمايند. اين درخواست که ميتواند به تقويت دانش و مهارتهاي نگارشي فراگيران منتهي گردد، ميتواند به دو فرمت خاص، اجرايي شود:
الف) پروژه هايي که طي يک تا دو سال اخير به انتها رسيده (يا بتازگي به انتها رسيده است) و فراگيران هنوز مقاله اي از اين پروژه ها، تدوين ننموده اند.
ب) پروژه هاي کارآزمايي که از زمان اتمام آنها گذشته و حداقل يک مقاله نيز از داده هاي آنها منتشر شده است، ليکن فراگيران ميخواهند با تکيه بر مباني و راهکارهايي که در اين دوره آموزش ديده اند و با دسترسي به داده هاي سطح فردي اين پروژه، حداقل يک مقاله کلاسيک تنظيم نمايند.


نحوه برگزاري و شیوه ارائه دوره آموزشي «نگارش مقالات کارآزماییهای بالینی با تمرکز بر روندهاي نوظهور و رويکردهاي نوين »:


اين دوره آموزشي منحصراً بصورت آنلاين برگزار ميگردد. از آنجا که تمامي جلسات اين دوره، با کيفيت HD رکورد شده و همانند ساير دوره هاي آموزشي اينجانب در سامانه نئولج، قرار ميگيرد، فلذا چنانچه شرکت کنندگان و فراگيران اين دوره آموزشي، نتوانند بهر دليلي در يک يا چند جلسه اين دوره آموزشي شرکت نموده يا حتي وضعيت اينترنت آنها، براي اتصال به سامانه آموزشهاي آنلاين مناسب نباشد، جاي هيچگونه نگراني نيست و دسترسي به کل محتواي آموزشي اين دوره بصورت درس به درس و جلسه به جلسه، از طريق سامانه نئولج به آدرس www.neolej.ir ميسّر ميباشد. لازم به ذکر است که در اين سامانه علاوه بر دسترسي به محتواي فيلمهاي رکورد شده، امکان دانلود آنها نيز وجود دارد.
این دوره آموزشی شامل 15 جلسه آنلاين سه ساعته (45 ساعت) ميباشد. شروع اين دوره آموزشي از سه شنبه 6 اسفند ماه بوده و اين جلسات آنلاين در 15 هفته متوالی، با برنامه ثابت (برگزاري جلسات آنلاين در سه شنبه شبها)، ارائه خواهد گرديد. ساعات برگزاری کلاسهاي آنلاين در روزهای اعلام شده، از ساعت 8:00 تا 11:00 شب میباشد.
همچنین، مطابق تجربیات قبلی بنده و مفید بودن جلسات رفع اشکال برای فراگیران، یک تا دو جلسه 3 ساعته رفع اشکال (آن هم بصورت آنلاين ميباشد) نیز پس از اتمام دوره آموزشی برگزار خواهد گردید. در این جلسه به سوالات و ابهامات فراگیران، پاسخ داده میشود.
خدماتی که به شرکت کنندگان دوره «نگارش مقالات کارآزماییهای بالینی با تمرکز بر روندهاي نوظهور و رويکردهاي نوين » ارائه ميگردد:
ثبت نام کنندگان و شرکت کنندگان این دوره آموزشی از خدمات زیر استفاده مینمایند:
•    دریافت بسته یا Package آموزشی این دوره، شامل:
o    کلیه اسلایدهای ارائه شده در این دوره آموزشی (جلسات آنلاین)
o    دو کتاب الکترونیک ارزشمند مرتبط با طراحی، اجراء و تحلیل آماری کارآزماییها
o    مقالات مفید و آموزشی که در این دوره مورد استفاده قرار میگیرد (فایل pdf)
o    تمرینهای عملی و کارهای عملی ارائه شده در این دوره
o    پاسخ تمرینها و کارهای عملی که در برخی موارد شامل خروجی آنالیزهای انجام شده با نرم افزار Stata، میباشد.
o    فیلم رکورد شده حاصل از کلاسهای جلسات حضوری
•    استفاده از خدمات مشاوره مدرس دوره (دکتر کشتکار) از طريق گروه تلگرامي اختصاصي شرکت کنندگان اين دوره، در راستاي رفع اشکالات آموزشي و همچنين دريافت راهنمايي و مشاوره براي بهبود وضعيت مقالات شرکت کنندگان (در طی مدت زمان برگزاری دوره آموزشی و 3 ماه بعد از پايان اين دوره)
•    استفاده از 2-1 جلسه رفع اشکال که بصورت مجزا از کلاسهای اصلي این دوره و در پایان دوره برگزار میگردد (بصورت جلسات آنلاين)
•    گواهی شرکت و حضور در این دوره آموزشی

 

نحوه ثبت نام در دوره «نگارش مقالات کارآزماییهای بالینی با تمرکز بر روندهاي نوظهور و رويکردهاي نوين »:


ثبت نام و واريز شهريه از مسير سامانه www.neolej.ir صورت ميگيرد. لازم به ذکر است که علاقمنداني که قبلاً در اين سامانه ثبت نام نموده و داراي اکانت ميباشند، نياز به ثبت نام مجدد نداشته و از همان مسير دسترسي ميتوانند شهريه اين دوره را واريز نموده و سپس ثبت نام خود را قطعي نمايند.
شهريه اين دوره آموزشي، 650،000 تومان است، البته همانند تمام دوره های آموزشی آمارافزار، تخفیفهایی بشرح ذیل برای علاقمندان در نظر گرفته شده که بالاترين ميزان تخفيفها در اين دوره، به شرکت کنندگان «دوره هاي آموزشي متدولوژي کارآزماييهاي باليني» که در طول دو سال اخير، توسط اينجانب در مراکز مختلف برگزار گرديد، تعلق خواهد گرفت. در جدول زير، شهريه اين دوره آموزشي به تفکيک شرايط مختلف شرکت کنندگان، درج گردیده است:

 

 

 

برای قطعی نمودن ثبت نام، دو مرحله زیر را اجراء نمایید:

شیوه واریز یا پرداخت شهریه، از ابتدای سال 1398، بصورت پرداخت الکترونیک از طریق سامانه «نئولج» (به آدرس www.neolej.ir ) میباشد. چنانچه قبلاً در این سامانه ثبت نام ننموده‏اید، ابتدا یکبار در این سامانه ثبت نام نمایید. ثبت نام در این سامانه رایگان میباشد. ضمناً کليه شرکت کنندگاني که قبلاً بواسطه ثبت نام يا شرکت در يک دوره آموزشي قبلي (طي سال 1398)، در سامانه نئولج ثبت نام نموده‏اند، نيازي به ثبت نام مجدد ندارند.
براي مشخص نمودن شهريه، ابتدا وضعیت سوابق خود از نظر شرکت در دوره های آموزشی قبلی مرتبط (بند A يا B جدول فوق) و همچنین زمان قطعی نمودن ثبت نام یا واریز وجه مربوطه را مشخص نمایید. لازم به ذکر است که کليه شرکت کنندگاني که خود را مشمول يکي از دو بند A و B جدول فوق ميدانند، لازم است تا طي تماس (پيامکي، تلگرامي يا تلفني) با پشتيبان سامانه نئولج (
آقاي مهندس کارآموز با شماره تماس 09916139137)، تاييديه شفاهي براي وضعيت خود، دريافت نموده و پس از دريافت کد تخفيف، اقدام به واريز وجه شهريه، از طريق سامانه نئولج، نمايند.
لازم به ذکر است که تایید واریز شهریه در این سامانه، بمنزله تایید ثبت نام بوده و دیگر نیاز به اقدام خاصی از سوی شما شرکت کننده محترم، نخواهد بود. دسترسی کلیه شرکت کنندگان به یکایک محتوای آموزشی این دوره (اعم از فیلمهای رکورد شده حاصل جلسات حضوری، اسلایدهای جلسات، تمرینها، مقالات مرتبط با ارزیابیهای نقّادانه و ....)، از طریق سامانه نئولج، صورت میگیرد و به عبارت دیگر، هر یک از کاربران با وارد نمودن شناسه و رمز عبور خود، وارد صفحه اصلی دوره های شرکت نموده شده و سپس میتواند از محتوای این دوره و یا هر یک دوره‎هایی که قبلاً در آنها ثبت نام نموده، بهره مند گردد.
همانطور که در راهنمای این سامانه ملاحظه نموده اید، دسترسی به کلیه محتوای هر یک از دوره های آموزشی، منحصراً برای فرد ثبت نام کننده بوده و از در اختیار قرار دادن این محتوا به دیگران، جداً و اکیداً خودداری فرمایید.
اينجانب و مجموعه فني پشتيباني نئولج، قوياً اعتقاد داريم که شرکت کنندگان دوره هاي آموزشي و کاربران اين سامانه، نسبت به رعايت حقوق مادي و معنوي توليدکنندگان اين محتواي ارزشمند و کاربردي، متعهد بوده و هستند. ليکن این سامانه مجهز به تکنولوژیهای بسیار مدرن ردیابی فایل بوده و در صورتیکه مورد فوق، بهر دلیلی رعایت نشود، اطلاعات فرد نقض کننده (هر دو فرد ارسال کننده و دریافت کننده غیرقانونی محتوا)، از طریق این تکنولوژی در اختیار پشتیبانی فنی نئولج و ...، قرار گرفته و مطابق با قوانین نقض مالکیت معنوی، اقدام خواهد گردید.

 

«به امید برگزاری دوره آموزشی موفق و تامين رضايت شما بزرگواران»

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
تمامی خدمات و محصولات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.