menusearch
amarafzar.ir
۱۳۹۹/۳/۲ جمعه
(0)
(0)
پس از برگزاري نظرسنجي از کاربران محترم: ثبت نام دوره اختصاصي فشرده نگارش مقالات مرور سيستماتيک و متاآناليز، آغاز شد!
پس از برگزاري نظرسنجي از کاربران محترم: ثبت نام دوره اختصاصي فشرده نگارش مقالات مرور سيستماتيک و متاآناليز، آغاز شد!

دوره آموزشي فشرده اختصاصي

نگارش مقالات مرور سيستماتيک و متاآناليز (بصورت گام بگام و همراه با تعريف يک عنوان مقاله بصورت تيمي يا فردي)

40 ساعت آموزش آنلاين (آغاز دوره از 22 خرداد)

 

مقدمه و دلايل برگزاري دوره آموزشي فشرده نگارش مقالات مرور سيستماتيک / متاآناليز: 

در طول نزديک به يکدهه برگزاري دوره هاي آموزشي موسوم به «دوره آموزشي جامع طراحي، اجراي مطالعات مرور سيستماتيک و متاآناليز در موسسه آمارافزار (دکتر کشتکار)» و  برگزاري بيش از چهل برنامه آموزشي (تقريباً بيش از سالي 4 برنامه يا فصلي يکبار) در بيش از 25 دانشگاه، دانشکده، پژوهشکده يا مرکز تحقيقات در سراسر کشور، بيش از 1200 نفر از علاقمندان و پژوهشگران از تمامي سطوح، از دانشجويان تحصيلات تکميلي گرفته تا اعضاي محترم هيات علمي دانشگاهها، پژوهشگران و متخصصين و ...، در حيطه هاي علمي مختلف، از اين آموزشها برخوردار شده اند. 
 

برآوردهاي اينجانب نشان داده که حدود 15 تا 20 درصد شرکت کنندگان در طول يکسال اول پس از برگزاري آموزشها و بين 15 تا 20 درصد ديگر، در طول مدت پس از سال اول برگزاري اين آموزشها، به حداقل يک مقاله حاصل از اين مطالعات، دست پيدا  نموده اند. 
بنابراين، سهم گروهي که پس از گذراندن دوره هاي آموزشي جامع، هنوز به مقاله حاصل از اين مطالعات، دست نيافته اند، حدود 60 درصد شرکت کنندگان دوره هاي آموزشي 10 سال اخير را تشکيل ميدهد. ارزيابيهاي بنده نشان داده که دليل اصلي اين موضوع، دست کم در بخش قابل توجهي از اين عزيزان، عدم علاقه يا نداشتن انگيزه نبوده و لازم است تا اين دلايل را در موارد ديگري، جستجو نماييم.

 

دلايل عمده زير موجب شده است که يک دوره آموزشي اختصاصي «نگارش مقالات مرور سيستماتيک و متاآناليز» براي گروههاي هدفي که آشنايي کافي با اين دسته از مطالعات دارند، ضروري باشد:


1-    عدم تسلط کافي در برخي از فعاليتهاي لازم و ضروري زيرمجموعه «طراحي و اجراي يک مطالعه مرور سيستماتيک و متاآناليز» در علاقمنداني که در دوره هاي آموزشي جامع شرکت نموده اند، يکي از دلايل اصلي اين موضوع است. فعاليتهاي مهم و ضروري زير، در اولويت بالايي در بين اين موارد قرار دارند:
a.    «فرايند انتخاب سوال مروري (هدف اصلي يا عنوان مطالعه مرور سيستماتيک) و چک نمودن اين موضوع که آيا اين عنوان، ميتواند عنوان مناسبي براي محقق باشد؟ 
b.    «ارزيابي کيفيت متدولوژيک مطالعات اوليه (ارزيابي خطر سوگرايي)» ، 
c.    «جستجوي جامع و کامل در منابع مهم زيرمجموعه (بانکهاي اطلاعاتي و ...)»  
d.    «دستيابي به يک شاخص اندازه اثر مناسب (يا شاخص کليدي)، بمنظور استفاده از اين شاخص براي فرايند متاآناليز»  
e.    «برنامه ريزي و اجراي فرايند متاآناليز از صفر تا صد يا A تا Z»، 
به عبارت ديگر، اين گروه عمده، در زماني که اقدام به طراحي و اجراي يک پروژه مرور سيستماتيک و متاآناليز نمودند، با حداقل يکي از موارد فوق، روبرو شده و چون نتوانستند راه حل اساسي براي آن مشکل بيابند، عملاً امکان اتمام فعاليتهاي طراحي و اجراي اين مطالعات را نداشته و همين موضوع توانسته است، علي رغم علاقه بالاي اين عزيزان به داشتن مقاله در اين حيطه، اين وضعيت را ايجاد نمايد. 

 

2-    تغييرات نسبتاً زياد متدولوژي مطالعات مرور سيستماتيک و حتي متاآناليز: از آنجا که دانش متدولوژي مطالعات مرور سيستماتيک و حتي مباحث بنيادي و نظري حيطه متاآناليز، يک دانش نوين است که حتي در شرايط فعلي (سال 2020) نيز به بلوغ کامل نرسيده است، بنابراين تصوّر اينکه موضوعات مهم اين دانش، ميتواند حتي در کوتاه مدت نيز دستخوش تغييرات اساسي گردد، موضوع غيرقابل اجتنابي است و قطعاً اين شرايط، پيچيدگيهاي علاقمندان به اين دسته از مطالعات را با مشکلات بيشتري روبرو مينمايد. در طول فقط 10 سال اخير (سالهاي 2010 تا 2020)، تعداد ابزارها يا چک ليستهاي «ارزيابي کيفيت متدولوژيک مطالعات اوليه» که براي اولين بار توليد يا طراحي شده و ظرف مدت کمتر از 5-3 سال، ويرايش دوم آنها نيز ارائه گرديده است، خود نشان از ميزان سرعت اين تحولات دارد. در طول اين 10 سال، اهميت و ضرورت «پروتکول» در اين مطالعات، به شدت تغيير داشته است. يک مطالعه مرور سيستماتيک و متاآناليز بدون فرايند ثبت پروتکول در سال 2011 و حتي 2012، يک موضوع عادي در اين مطالعات محسوب ميشد، در حاليکه در سال 2017، همين مطالعه، ديگر شرايط مطلوب يا عادي متدولوژيک نداشته و در سال 2019، همين مطالعه، ديگر فرصت انتشار در بسياري از ژورنالهاي گروه Q1 در حيطه هاي علمي مختلف را از دست ميدهد. ميتوان براي بسياري از مولفه هاي ديگر متدولوژيک در فرايند طراحي و اجراي اين مطالعات و همچنين در زيرمجموعه متاآناليز، مثالهاي متعددي از اين دست، پيدا نمود.
 

3-    نياز به بازآموزي يا آموزش مداوم مباحث دانشي و بخصوص مهارتي زيرمجموعه طراحي و اجراي مطالعات مرور سيستماتيک و متاآناليز: اهميت بازآموزي يا آموزش مداوم را نيز در اين بين نبايد دست کم گرفت، بخصوص وقتي که با ليست مهارتهاي مورد نياز (پيش نياز) براي طراحي و اجراي اين دسته از مطالعات، روبرو ميشويم، بيش از 80 مهارت و خرده مهارت، براي اين فرايندها، الزامي بوده و بسيار بديهي است که براي بسياري از علاقمندان، نميتوان انتظار داشت که با يکبار آموزش مربوطه، تمامي دانش و مهارتهاي مورد نياز آموخته شده و به درجه بالايي از کسب اين دانش و مهارت رسيد. بنابراين حتي با کارکرد «آموزش مداوم» نيز اهميت يک دوره آموزشي کوتاه مدت (فشرده) که ضمن مرور محتواي اين دوره جامع، علاقمندان را بطور ويژه با فرايند نگارش مقالات اين دسته از مطالعات آشنا نمايد، بيش از گذشته روشن ميگردد.
 

حال از منظر محتوايي نيز به مختصّات اين دوره آموزشي، اشاره مينماييم. بديهي است، که يک برنامه آموزشي، با رويکرد «آموزش مداوم» يا «بازآموزي»، نميتواند به ارائه تمام محتواي دوره آموزشي اصلي بپردازد. اين دوره آموزشي بايد به محورهاي زير نيز توجه جدي داشته باشد: 
 

•    مرور فشرده مطالب يا محتواي دوره جامع: همانطور که ميدانيم، دوره جامع طراحي و اجراي مطالعات مرور سيستماتيک و متاآناليز، داراي يک محتواي حداقل 84 ساعت آموزش نظري-عملي بوده و اين مدت زمان نيز بدون در نظر گرفتن جلسات رفع اشکال يا مدت زماني است که بمنظور پاسخ به سوالات شرکت کنندگان، چه در قالب جلسات آنلاين يا مدت زماني است که صرف پاسخگويي به سوالات، ابهامات و اشکالات فراگيران در شبکه هاي اجتماعي سپري ميگردد. بهر حال براي يک دوره آموزشي با کارکرد «آموزش مداوم» يا «بازآموزي»، بايد حداقلي از مرور مطالب را در نظر گرفت.


•    تمرکز بر تغييرات متدولوژيک (استانداردهاي نوين متدولوژيک) يا به روز رساني دوره آموزشي جامع: بديهي است با توجه به توصيف تغييرات متدولوژيک اين دسته از مطالعات، مطالب نسبتاً زيادي براي به روز رساني آموزشهايي که فراگيران و علاقمندان، صرف نظر از دوره زماني که آنها، در آموزشهاي جامع سپري نمودند، وجود دارد که ميتوان در اين چنين رويدادهاي آموزشي به آنها پرداخت. قطعاً اهميت اين مطالب، براي عزيزاني که در گروه 40 درصدي که با طي آموزشهاي جامع توانسته اند به هدف انتشار حداقل يک مقاله حاصل از اين مطالعات، دست يابند نيز، غير قابل انکار است.    


•    تبيين دقيقتر و جزئي تر مطالب و محتوايي که بر اساس فيدبکهاي بيش از 40 دوره برگزار شده، بيشترين چالش را براي فراگيران ايجاد نموده است: خوشبختانه بعد از هر دوره جامع، چه بصورت رسمي و چه غيررسمي، فيدبکهاي زيادي از فراگيران اين آموزشها اخذ شده و حتي فراتر از آن، حفظ گروههاي تلگرامي اختصاصي هر دوره آموزشي و امکان درج نظرات و ابهامات و اشکالات فراگيران هر دوره آموزشي، ابزار بي نظيري را براي جمع آوري فيدبکهاي پس از ارائه آموزشها، در اختيار قرار داده و براحتي ميتوان ليستي از شايعترين و مهمترين ابهامات و اشکالات فراگيران اين آموزشها تهيه نمود. هر چند تلاش شده که اين فيدبکها، در حد امکان در طراحي و  برگزاري دوره هاي آموزشي جامع بعدي، مورد نظر قرار گيرد. اما قطعاً نميتوان اين اتفاق را براي همه ابهامات و همچنين براي همه علاقمندان و فراگيران، تضمين نمود. اما بهر حال اين دوره آموزشي فشرده، ميتواند فرصتي را براي مرور دقيقتر اين موضوعات آموزشي پرچالش، در اختيار کليه علاقمندان، قرار دهد.


•    ارائه موضوعات و مطالب اختصاصي نگارش مقالات مرور سيستماتيک و متاآناليز: بديهي است هر چند اصلي ترين دانش و مهارتهاي پيش نياز براي نگارش منطقي و مطلوب يک گروه اختصاصي از مقالات (بعنوان مثال مقالات حاصل از مطالعات مداخله اي يا ...)، همان دانش و مهارتهاي متدولوژيک مرتبط با طراحي، اجراء و تحليل آماري خاص آن دسته از مطالعات پژوهشي است، اما مطالب و محتواي قابل توجهي نيز وجود دارند که نميتوان انتظار داشت که همه اين مطالب در آموزشهاي متدولوژيک مرتبط، ارائه گردد. ضمن اينکه در نظر گرفتن تمام اين مطالب اختصاصي مرتبط با نگارش، طول دوره زماني اينگونه آموزشها را بيشتر از وضعيت موجود، افزايش خواهد داد. در مورد آموزشهاي مطالعات مرور سيستماتيک و متاآناليز، قطعاً اين ساعات آموزشي به بيش از 130 ساعت، خواهد رسيد. 


•    ارائه مطالب مهم مرتبط با نگارش مقالات که در گروه موضوعات آموزشي متدولوژيک يا آماري، دسته بندي نميشوند: يک دسته ديگري از مطالب ضروري هر آموزش مرتبط با نگارش مقالات، محتوايي است همانند «انتخاب ژورنالهاي مناسب براي انتشار مقالات محققين» ؛ «شايعترين نکات مورد توجه داوران و اديتورهاي ژورنالها در برخورد با اين مقالات» ؛ «نکات ضروري در پاسخ به داوران مقالات» ؛ «توجه به نکاتي که احتمال پذيرش مقالات را افزايش داده و برعکس نکاتي که احتمال ردّ مقالات را افزايش ميدهد ...». قطعاً ضرورت اين مطالب را نميتوان انکار نمود. اين دوره آموزشي نيز همانند هر دوره مفيد و موثر مرتبط با انتشار مقالات، محل مناسبي براي ارائه اينگونه مطالب مفيد و کاربردي، خواهد بود.  
بنابراين، با توجه به مطالب فوق، دوره آموزشي فشرده اختصاصي نگارش مقالات مرور سيستماتيک و متاآناليز، طراحي و برگزار ميگردد.

 

گروههاي هدف اين برنامه آموزشي: 
همانطور که در بخش قبلي و مقدمه معرفي اين دوره آموزشي اعلام گرديد، قطعاً اين دوره آموزشي نميتواند براي علاقمندان به اين دسته از مطالعات که آشنايي با متدولوژي اين مطالعات نداشته يا دانش و مهارتهاي کافي براي گامهاي مختلف چهارده گانه طراحي و اجراي اين مطالعات نداشته باشند، مثمر ثمر و يا اثربخشي لازم را داشته باشد.
فلذا، گروههاي مختلف زير را ميتوانيم براي اين دوره آموزشي مناسب بدانيم: 


•    شرکت کنندگان يکي از دوره هاي جامع مرور سيستماتيک و متاآناليز آمارافزار: هر يک از شرکت کنندگان يکي از دوره هاي چهل و يک گانه جامع مرور سيستماتيک و متاآناليز، در طول يکدهه اخير، صرف نظر از اينکه بعد از گذراندن دوره آموزشي مربوطه، به مقاله دست يافته يا نيافته باشند.
•    افرادي که آموزش مناسب متدولوژي مطالعات مرور سيستماتيک و متاآناليز را ديده باشند: قطعاً گروههايي نيز هستند که آموزشهاي مرتبط با طراحي و اجراي اين دسته از مطالعات را در يک مجموعه (موسسه) ديگر و تحت نظر مدرس / مدرسان ديگري، دريافت نموده اند. اين افراد نيز ميتوانند با هر يک از اهداف ذکر شده در بخش قبلي، با هدف به روز رساني آموخته ها يا مهارتهاي خود و يا ....، در اين آموزشها، شرکت نمايند. 
•    افرادي که مشمول هيچيک از دو گروه قبلي نبوده، اما بصورت خودآموز آموزشهايي را دريافت نموده و بخصوص اگر توانسته باشند، حداقل به يک مقاله حاصل از اين مطالعات، دست پيدا نموده باشند: هر چند ممکن است در آموزشها و کسب دانش و مهارتهاي مورد نياز اين دسته از مطالعات، نقائصي نيز وجود داشته باشد، اما بهر حال ميتوان اين نقائص را مشخص نمود. خوشبختانه مستندات متعددي براي تبيين نمودن کليه محورهاي يادگيري و کسب مهارتهاي مورد نياز براي طراحي و اجراي اين مطالعات، وجود دارد. هر يک از افرادي که فکر ميکنند در اين گروه قرار گرفته، ولي نميتوانند بطور دقيق جايگاه آموخته های خود را مشخص نمایند، امکان مقایسه آموزه های خود را با استاندارد حداقلی که برای این دسته از مطالعات، مشخص گردیده، دارند.
همانطور که اشاره گردید، منابع زیر که عمدتاً بصورت مقالات کوتاه آموزشی زیرمجموعه وب سایت آمارافزار، تدوین شده، مطالب مهم زیر را در اختیار یکایک کاربران و علاقمندان قرار میدهد تا کلیه علاقمندانی که در گروههای هدف، بخصوص گروههای دوم و سوم قرار میگیرند، امکان مقایسه آموخته های خود را با استانداردهای آموزشی داشته باشند:

 

کريکولوم دوره آموزشي جامع مرور سيستماتيک و متاآناليز (بخش اول):
http://amarafzar.ir/sr-ma-curriculum 
کريکولوم دوره آموزشي جامع مرور سيستماتيک و متاآناليز (بخش دوم):
http://amarafzar.ir/sr-ma-curriculum-2 
سرفصلهاي دوره جامع مرور سيستماتيک و متاآناليز، چگونه است؟ (در انتهاي متن اين مقاله، لينکي براي دسترسي به ليست مهارتها و خرده مهارتهايي که براي طراحي، اجراء و تحليل آماري متاآناليز اين دسته از مطالعات، مورد نياز است)
http://amarafzar.ir/sr-ma-course-plan-new

 

سرفصلهای دوره آموزشی فشرده اختصاصی نگارش مقالات حاصل از مطالعات مرور سیستماتیک/متاآنالیز: 

 

 

شیوه برگزاری دوره آموزشی فشرده نگارش مقالات حاصل از مطالعات مرور سیستماتیک/متاآنالیز: 
از آنجا که ماهیت مهارتی یا عملی این دوره آموزشی، بسیار پر رنگتر از ماهیت نظری آن میباشد، بنابراین از ابتدا و بعنوان یک پیش نیاز مهم و ضروری، از یکایک افراد درخواست میشود که با تعریف یک عنوان (سوال مروری) وارد این دوره آموزشی شوند. لازم به ذکر است که یک جلسه توجیهی 2 ساعته بمنظور توجیه کافی هر یک از فراگیران در این دوره آموزشی، بصورت عمومی و در اولین جلسه از این دوره، برگزار شده تا تمام پیش نیازهای اصلی و ضروری این دوره آموزشی به فراگیران، منتقل گردد. هدف از این جلسه توجیهی نیز بهر برداری از کل دوره آموزشی و افزایش اثربخشی این دوره آموزشی میباشد. 
این دوره آموزشی، دارای یک هدف عینی (ملموس) دستیابی به یک مقاله حاصل از یک پروژه مرور سیستماتیک / متاآنالیز میباشد. بنابراین، تاکید مینمایم که امکان شرکت در این دوره آموزشی بصورت «تیمی» ، یا حضور چند نفر در قالب «یک تیم»، بمنظور طراحی و اجراء و نگارش یک مقاله مرور سیستماتیک / متاآنالیز، نیز وجود دارد. همچنین اینجانب با تکیه بر تجارب بیش از 15 سال آموزش و پژوهش در حیطه های مختلف و همچنین بر اساس تجربه طراحی و اجرای حداقل یکصد پروژه مرور سیستماتیک / متاآنالیز، قویاً تاکید مینمایم که احتمال موفقیت شرکت کنندگانی که از ابتدا بصورت تیمهای 2 یا 3 نفره در  این دوره آموزشی شرکت مینمایند، بیشتر میباشد. هر چند همینجا تاکید مینمایم که اعضای یک تیم باید همگی در این دوره آموزشی ثبت نام نموده (بعنوان شرکت کننده) و در کلیه جلسات آموزشی این دوره شرکت نمایند (یا مطابق با روال کلیه دوره های آموزشی، از محتوای آموزشها، بصورت آفلاین بهره ببرند).
ضمناً، بسیاری از آموزشهای مربوط به این دوره آموزشی، بخصوص بخشهای عملی این آموزشها، مستقیماً عنوان پروژه مرور سیستماتیک/ متاآنالیز تعریف شده یک تیم (یا فرد شرکت کننده) را هدف قرار میدهد. حال با اطلاع و درک این تفاوت آشکار، بین این دوره آموزشی با بسیاری از آموزشهای قبلی برگزار شده، بخشهای مختلف زیرمجموعه این دوره آموزشی را معرفی مینمایم: 
•    جلسات آموزشی: عمده مطالب نظری این دوره آموزشی، از طریق برگزاری جلسات آموزشی و در قالب آموزشهای کلاسیک، به فراگیران منتقل میگردد. البته با توجه به شرایط خاص و ویژه کشور (همه گیری ناشی از کرونا ویروس)، در حال حاضر این جلسات بصورت آنلاین، پیش بینی گردیده است.
•    تمرینات عملی: از آنجا که مباحث و موضوعات مهارتی، مستلزم انجام تمرینهای عملی بوده تا فراگیران بتوانند با کسب مهارت لازم، نه تنها امکان تحقق بخشهای مختلف زیرمجموعه مقاله مورد نظر خود را فراهم نمایند، بلکه قادر باشند تا در آینده نیز با قرار گرفتن در شرایط مشابه، وابستگی به این آموزشها نداشته و بصورت مستقل نیز امکان طراحی، اجراء و از همه مهمتر، نگارش مقاله حاصل از مطالعه پژوهشی خود را داشته باشند. در راستای کسب مهارتهای مورد نیاز و همچنین اطمینان از این مهم در مورد یکایک فراگیران، در هر جلسه، تمرین/ تمرینهای عملی مرتبط با بخشهای مهم زیرمجموعه این مطالعات، تعریف شده و از اعضای تیمهای پژوهشی (هر تیم دارای یک عنوان پروژه مرور سیستماتیک/ متاآنالیز میباشد)، درخواست میگردد که تمرینات عملی مرتبط را در خصوص پروژه تیم خود، به انجام رسانند. لازم به ذکر است که در صورت درخواست فراگیرانی که بصورت فردی (یکنفره) در این دوره آموزشی شرکت مینمایند، حداقل یک فرد (همکار پژوهشی) که دارای دانش و تجربیات مناسبی برای طراحی و اجرای مراحل مختلف یک مرور سیستماتیک میباشند، به آنها معرفی تا ضمن همکاری با فرد مورد نظر، امکان تشکیل یک تیم واقعی (حداقل 2 نفره)، محقق گردیده و اجرای برخی مراحلی که تکرارفعالیتهای زیرمجموعه آنها، ضرورت دارد، با مشکل مواجه نشود. در این گونه موارد، توجه به 2 نکته بسیار مهم، توسط فراگیر درخواست کننده، بسیار ضروری و حیاتی است: 

o    اول اینکه جبران زحمات و فعالیتهای همکار پژوهشی معرفی شده، بعهده فرد درخواست کننده بوده و در صورت موافقت همکار معرفی شده، اولویت روش جبران فعالیتهای این فرد با درج نام وی، بعنوان یکی از نویسندگان مقاله حاصله خواهد بود. 
o    دوم؛ بدلیل نداشتن برآورد از تعداد تیمهای تک نفره و نیاز به این راهکار و همچنین عدم پیش بینی تعداد همکاران واجد شرایط، اینجانب امکان دادن تعهد برای معرفی اینگونه پژوهشگران واجد شرایط، به تمام درخواست کنندگان را نداشته و این معرفی فقط در صورت وجود تعداد همکاران پژوهشی علاقمند به این همکاری، قابل تحقق میباشد. 

 

ضمناً در صورت نامتناسب بودن نسبت بین تعداد درخواست کنندگان یا تعداد همکاران پژوهشی واجد شرایط، این معرفی برحسب اولویت زمان ثبت نام یکایک فراگیران محترم، صورت خواهد گرفت. ضمناً بدیهی است که بخش تمرینات عملی این دوره  که از اهمیت بسیار بالایی در تحقق هدف عملی این دوره آموزشی برخوردار است، در قالب همکاری بین اعضای تیمها، صورت میگیرد. ضمناً به ازای معرفی یا طرح هر تمرین عملی در این دوره، فرصت زمانی برای این تمرینات مشخص شده و کلیه تیمها (پروژه ها)، موظفند حاصل یا نتیجه این تمرینات را برای مدرس دوره، ارسال فرمایند. البته لازم به ذکر است که بمنظور صرفه جویی وقت، کلیه تمرینات عملی بر روی موضوع یا عنوان انتخاب شده تیمها، صورت گرفته، مگراینکه فرد یا تیمی، خود اصرار به اجرای تمرینات عملی بر روی موضوعاتی بغیر از موضوع منتخب خود، داشته باشند.
 

•    جلسات مشاوره و رفع اشکال عمومی: به ازای هر 4 جلسه آموزشی 3 ساعته و بعد از برگزاری این 4 جلسه، یک جلسه مشاوره و رفع اشکال عمومی (یعنی با شرکت کلیه اعضای تیمها و یا فراگیران)، به مدّت حداقل 3 تا حداکثر 4 ساعت، برگزار شده تا چنانچه فراگیران (اعضای تیمها) در مباحث و موضوعات آموزش داده شده در طی 4 جلسه قبلی، اشکال، ابهام یا سوالی دارند، آنرا مطرح نموده و مدرس این آموزشها، به آنها پاسخ دهد. 
•    جلسات مشاوره و رفع اشکال اختصاصی تیمها: علاوه بر جلسات مشاوره و رفع اشکال عمومی، مجموعاً 2 جلسه مشاوره و رفع اشکال اختصاصی (برای هر تیم پژوهشی بصورت جداگانه) تا قبل از سابمیت مقاله مربوطه و 1 جلسه اختصاصی نیز بمنظور رفع اشکالات احتمالی و پاسخ به داوران مقالات سابمیت شده (هر جلسه بمدت 2 ساعت)، برای هر تیم پژوهشی که دارای یک عنوان مستقل و مجزّا میباشد، پیش بینی گردیده است. لازم به ذکر است که کلیه جلسات مشاوره و رفع اشکال اختصاصی تیمها، با درخواست اولیه و نظر اعضای تیم، برنامه ریزی و برگزار خواهد شد.

 

ضمناً اين دوره آموزشي، از روز پنجشنبه 22 خرداد ماه، ساعت 9 الي 12 آغاز ميگردد. زمان جلسات هفتگي نيز همگي در همين زمان برگزار خواهد شد. 

 

بدیهی است، تعداد جلسات آموزشی این دوره ، 13 جلسه (سه ساعته) بوده و کلیه جلسات، آنلاین خواهد بود. در هر جلسه هفتگي، حداقل یک تمرین عملی مرتبط نیز به فراگیران، داده میشود تا مدیریت زمان نیز بصورت بهینه ای صورت گرفته باشد. البته در مورد تمرینهای عملی که به فعالیتهای کلیدی تر و مهمتر این مطالعات، اختصاص دارد (مانند تمرین جستجو و تدوین استراتژی جستجو یا تمرین مرحله ارزیابی کیفیت متدولوژیک مطالعات اولیه)، زمان بیشتری، داده خواهد شد. ضمناً تلاش ميگردد که براي برگزاري جلسات مشاوره عمومي نيز از همين زمان ثابت (روزهاي پنجشنبه)، استفاده گردد.

 

شرکت در دوره آموزشی فشرده  نگارش مقالات حاصل از مطالعات مرور سیستماتیک/متاآنالیز: 
ابتدا لازم به ذکر است که فراگیران (شرکت کنندگان) این دوره آموزشی، ميتوانند در قالب تیم پژوهشی نيز، در این دوره شرکت و از جلسات مختلف آن، استفاده نمایند. همانطور که قبلاً نیز اعلام گردید، اولویت تشکیل تیمها و معرفی فرد دیگر عضو تیم (علاوه بر شرکت کننده اصلی)، بهتر است با خود شرکت کنندگان باشد. تیمها حداقل 2 نفره و حداکثر 4 نفره، خواهند بود. در هر تیم یک فرد شرکت کننده اصلی و بقیه، همکار پژوهشی میباشند. تقسیم فعالیتها در قالب تیم پژوهشی و نظارت بر عملکرد اعضای تیم و ....، و مهمتر از همه، جایگاه اسامی اعضای تیم در بین نویسندگان مقاله، همه و همه بر عهده شرکت کننده اصلی (نظر اعضاء) میباشد و مدرس دوره آموزشی دخالتی در این امور نداشته و نخواهد داشت.
ضمناً موضوع معرفی یک نفر از افراد واجد شرایط، بعنوان همکار پژوهشی، فقط برای شرکت کنندگانی که نتوانسته حداقل یک تیم 2 نفره تشکیل دهند، در صورت وجود یک فرد واجد شرایط (در مبحث قبلی، شرایط و ضوابط این معرفی مشخص گردید)، صورت خواهد گرفت.

 

ضمناً مذاکراتی با برخی پژوهشگران حرفه ای مطالعات مرور سیستماتیک / متاآنالیز صورت گرفته است. این افراد عمدتاً از بین شرکت کنندگان دوره های قبلی جامع، انتخاب شده اند که با کسب دانش و مهارتهای مورد نیاز این دوره آموزشی، در بالاترین درجات ممکن موفق به انتشار چندین مقاله مرور سیستماتیک / متاآنالیز گردیده و هم اکنون علاوه بر اینکه پژوهشگران موفقی در این حیطه هستند، بعنوان داورهای مقالات مرور سیستماتیک / متاآنالیز، برای ژورنالهای بسیار معتبر نیز، نقش آفرینی دارند. مذاکره با این افراد، با این پیش بینی که برخی از شرکت کنندگان (در قالب تیم پژوهشی 2 تا 4 نفره)، ممکن است علاقمند باشند که کل فرایند طراحی، اجراء و نگارش یک پروژه مرور سیستماتیک / متاآنالیز، از ابتدا تا انتها و بصورت مستمر، تحت نظر یک مشاور حرفه ای انجام شود تا خیال آنها از بابت انتشار مقاله، راحت باشد. اگر نتیجه این مذاکرات با این فرهیختگان، مثبت بود، گزینه استفاده از این خدمات نیز متعاقباً اعلام خواهد گردید. لازم به ذکر است، علاقمندانی که تمایل به استفاده از این گزینه را دارند، میتوانند طی دوره زمانی ثبت نام این دوره آموزشی و حتی قبل از آن، این موضوع را به بنده اعلام نموده تا این پیش بینی بصورت دقیق و هدفمند، اجرایی گردد. البته بسیار واضح است که جبران خدمات و زحمات این فرهیختگان، بعهده اعضای تیم پژوهشی میباشد. در صورت تحقق این گزینه، میتوانید طی مذاکرات بعدی، این موضوع را درخواست نمایید.


میزان شهریه این دوره آموزشی، چگونه است؟
جدول ب) جدول شهریه‏ های فراگیران علاقمند به ثبت نام گروهی (تیمی) به تفکیک تعداد اعضای تیم (2، 3 و یا حداکثر 4 نفره)

 

(1) افرادي که در برنامه نظر سنجي شرکت نداشتند.

(2) افرادي که در برنامه نظرسنجي شرکت داشتند.
 

 

جدول ج) جدول شهریه‏ های فراگیران علاقمند به ثبت نام فردي به تفکیک شرايط مختلف (شهريه بدون تخفيف، به ازاي هر فرد: 1،100،000 تومان است)

(1) افرادي که در برنامه نظر سنجي شرکت نداشتند.

(2) افرادي که در برنامه نظرسنجي شرکت داشتند.

 

ثبت نام در دوره آموزشی فشرده  نگارش مقالات حاصل از مطالعات مرور سیستماتیک/متاآنالیز: 
پس از مشخص شدن تيم يا فرد شرکت کننده، ميتوانيد ثبت نام خود يا کل اعضاء را يکجا انجام دهيد. کل فرايند ثبت نام از سامانه نئولج (www.neolej.ir )، انجام ميشود. در صورتيکه فرد شرکت کننده يا هر يک از اعضاي تيم، قبلاً (از ابتداي سال 1398)، در سامانه نئولج، ثبت نام ننموده و داراي اکانت نباشند، لازم است قبل از اقدام به واريز شهريه، يک اکانت در اين سامانه ايجاد نماييد (فرايند ايجاد اکانت در اين سامانه رايگان است). 
سپس ضمن تماس با پشتيبان سامانه نئولج، جناب آقاي مهندس کارآموز (به شماره 09916139137) و هماهنگي براي دريافت کد تخفيف مربوطه و اعلام وضعيت ثبت نام خود (يا اعضاي تيم خود)، ميتوانيد نسبت به واريز وجه شهريه از همان سامانه و درگاه پرداخت مربوطه، اقدام فرماييد. ضمناً تماس با پشتيبان محترم سامانه نئولج، ميتواند بصورت پيامکي، از طريق تلگرام و يا تلفني باشد.
لازم به ذکر است که دريافت محتواي آموزشي، از مسير همان سامانه بوده و هر يک از شرکت کنندگان، بواسطه وارد شدن با مشخصات اکانت خود، امکان دسترسي به محتواي جلسات مختلف اين دوره آموزشي را دارد.

 

«به امید برگزاری دوره آموزشی موفق»

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
تمامی خدمات و محصولات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.