menusearch
amarafzar.ir
۱۳۹۹/۷/۳۰ چهارشنبه
(0)
(0)
مژده به علاقمندان به نگارش مطالعات مقطعی ...!! بشتابید که این فرصت محدود را از دست ندهید !!!
مژده به علاقمندان به نگارش مطالعات مقطعی ...!! بشتابید که این فرصت محدود را از دست ندهید !!!

دوره آموزشی محاوره ای صفر تا صد از طراحی تا نگارش مقالات حاصل از پژوهشهای مقطعی 

 

مطالعات پژوهشی مقطعی را میتوان یکی از پایه ای ترین و اصلی ترین مطالعاتی دانست که تقریباً در سراسر جهان و در بین کشورها یا جوامع مختلف، رواج دارد.
برخی از دلایل اهمیت این مطالعات، در ذیل طبقه بندی شده اند:

 

اول: این مطالعات معمولاً یکی از پایه ای ترین شاخصهای مورد ارزیابی در برنامه ریزی و سیاستگزاری اجتماعی، فرهنگی، سلامت و ...، یعنی شیوع را در سطح جوامع مورد بررسی گزارش مینماید.
بطور معمول این شاخص، اولین دسته از اطلاعات مهم مورد نیاز مدیران و تصمیم گیران را گزارش میکند.

دوم: ساده بودن و کم هزینه بودن این مطالعات (نسبت به سایر مطالعات پژوهشی از جمله مطالعات کوهورت یا طولی و یا مطالعات مداخله ای و ...)، که خود نشان از جذابیت بیشتر این مطالعات در بین پژوهشگران دارد.

سوم: این دسته از مطالعات را میتوان در تمام حیطه هی علمی طراحی و اجراء نمود. به عبارت دیگر، این دسته از مطالعات و مقالات حاصل از آنرا، هر پژوهشگری در هر رشته و حیطه علمی میتواند انجام دهد.

 

برآوردها نشان میدهد که بین 60 تا 70 درصد از پژوهشهای انجام شده توسط محققین و متخصصین ایرانی از این دسته میباشد. صرف نظر از سهم نسبتاً بالای این دسته از پژوهشها در بین جامعه آکادمیک ایرانی، اگر بخواهیم به ارزیابی وضعیت مقالات منتشره از این پژوهشها بپردازیم،
متوجه این واقعیت نه چندان خوشایند میشویم که وضعیت انتشار این مقالات، خیلی مطلوب نیست.
در طول 10 سال اخیر، تجربیات متعدد طراحی و اجرای پیمایشهای نسبتاً بزرگ کشوری که از پروتکولهای مطالعات جهانی یا مشابه آنها استفاده نمودند، اتفاق افتاده است، اما متاسفانه مقالات حاصل از این پژوهشها هم نتوانسته است در جایگاه مناسب آن پژوهشها یا پیمایشها، منتشر گردد.

هر چند دلایل متعددی را میتوان در این مسیر موثر دانست، اما نقش دانش و مهارتهای ناکافی پژوهشگران، تحلیلهای آماری نامناسب، نگارش نامناسب مقالات و ...، در این بین نقش پررنگتری دارد.

 

حال، بدنبال تجربیات متعدد برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با متدولوژی انواع مطالعات پژوهشی و همچنین دوره های اختصاصی نگارش مقالات علمی، این بار قصد برگزاری توامان دوره آموزش متدولوژی به همراه آموزش نگارش مقالات، مرتبط با این دسته از مطالعات (مقطعی) را داریم.

 

ضمناً یک تغییر بسیار فاحش و مهم نیز در این دوره این است که آموزش کاملاً عملی و منطبق بر اصول و مبانی یادگیری حین عمل یا Work on Training طراحی شده است تا فراگیران یا شرکت کنندگان بتوانند ضمن یادگیری کلیه مراحل و فرایندهای مرتبط با طراحی و اجرای این مطالعات، تحلیل آماری را بر
روی داده های حاصل از این مطالعات فرا گرفته و در ادامه، بر اساس این تحلیلها، حداقل یک مقاله حاصل از این دسته از مطالعات را همگام با آموزشها، بنویسند. بدیهی است که این شیوه از آموزش نیازمند در دست داشتن داده های حداقل یک مطالعه مقطعی توسط فراگیران میباشد.

 

در کنار این رویکرد، امکان شرکت فراگیران یا شرکت کنندگانی که دسترسی به داده های یک مطالعه مقطعی انجام شده را نداشته باشند نیز، فراهم گردیده است. قطعاً میپرسید چگونه؟؟!؟!

پاسخ این است؛ از طریق دسترسی به داده های با ماهیت دسترسی آزاد یا open data با اولویت داده های حاصل از پیمایشهای معروف و شناخته شده جهانی و منطقه ای از قبیل پیمایشهای داخلی و خارجی

حال در ادامه ضمن اینکه به تشریح کلیات این دوره آموزشی میپردازیم، نحوه ارسال اطلاعات علاقمندان و متقاضیان را نیز برای شرکت در این دوره کاملا کاربردی و ارزشمند، بازگو خواهیم نمود.

 

چه موضوعات و سرفصلهایی در این دوره جامع، آموزش داده میشود؟

  • اصول و راهکارهای طراحی مطالعات مقطعی به مطلوبترین وضعیت ممکن، تا بتوانید شانس انتشار مقاله خود را در بهترین شرایط، فراهم نمایید (نگارش پروتکول در مطالعات مقطعی، محاسبه حجم نمونه و انتخاب بهینه‏ ترین روش نمونه‏ گیری، استفاده از تعاریف مناسب و معتبر، استفاده از ابزارهای معتبر، ارزیابی روایی و پایایی ابزارها، توجه به سه نوع سوگرایی یا Bias مهم در این مطالعات و ...).
  • راهکارهای مهم و مورد توجه در اجرای مطالعات مقطعی (از قبیل پیاده‏ سازی روشهای مختلف نمونه‏گیری بخصوص نمونه گیریهای مبتنی بر جامعه، توجه به موضوع مهم عدم پاسخدهی یا عدم مشارکت و پیشگیری از آنها و ...)
  • اصول و راهکارهای تحلیل آماری داده‏ های این مطالعات (برآورد شیوع یا فراوانی در این مطالعات، تحلیل آماری مبتنی بر داده‏های پیمایشی یا Survey Data Analysis، برخورد مناسب آماری با مقوله سوگرایی انتخاب در مطالعات مقطعی جمعیتی، استفاده از روشهای چندمتغیره بخصوص روشهای رگرسیونی و ...)
  • بکارگیری اصول و راهکارهای استقرار روندهای نوظهور در تحلیل آماری مطالعات مقطعی (برخورد مناسب با پدیده عدم مشارکت یا عدم پاسخدهی و ارزیابی تاثیرگذاری آن بر نتیجه نهایی و ...).
  • آشنایی و یادگیری مفاهیم و ایتمهای مندرج در استاندارد نگارشی مطالعات مقطعی (STROBE) تا امکان استفاده از این راهنما یا استاندارد را در شرایط عملی و در زمان نگارش اینگونه مقالات، داشته باشید!
  • یادگیری راهکارهای نگارش گام بگام بخشهای مختلف مقاله حاصل از یک مطالعه مقطعی (تدوین یا آماده‏سازی بخشهای مقدمه، متد، یافته‏ها اعم از یافته‏های اولیه یا تاییدی و یافته‏های ثانویه یا اکتشافی و یافته‏های متعاقبی، بحث و نتیجه‏گیری، چکیده، بخشهای ضمائم یا پیوست و ...)
  • آشنایی با فرایند انتخاب ژورنال بر اساس لیست ژورنالهای هدفگذاری شده تا امکان انتشار مقاله حاصل از این مطالعه (یا دیتای مورد نظر)، در بهینه‏ترین وضعیت ممکن، میسّر گردد!
  • آشنایی با فرایندهای داوری در مقالات مقطعی، بخصوص فرایندهای داوری نوین اینگونه مقالات (نکات شایع مورد توجه داوران در اینگونه مقالات، نحوه پاسخ به کامنتها یا سوالات داوران و ...).
  • ... و کلیه موضوعات یا مباحث مرتبط با فرایندهای طراحی، اجراء، تحلیل آماری و نگارش مقالات حاصل از مطالعات مقطعی .... بغیر از موضوعات و نکات مورد اشاره فوق !

 

این دوره آموزشی جامع برای چه افرادی مناسب است؟

گروه اول: فرد یا تیمی که دسترسی به داده‏های یک مطالعه مقطعی پایان یافته (مرتبط با موضوعات مختلف یا در هر حیطه‏ علمی ...) داشته باشند.
گروه دوم: فرد یا تیمی که دسترسی به داده‏های یک مطالعه مقطعی پایان یافته نداشته، لیکن متقاضی دریافت یا استفاده از داده های یک مطالعه مقطعی (با فرمت open data از داده های مطالعات یا پیمایشهای منطقه ای یا جهانی ...) هستند.


پیش نیازهای این دوره آموزشی جامع چیست؟

آشنایی با مبانی متدولوژی مطالعات مقطعی (بخصوص مباحث مهمی از قبیل شناخت انواع سوگرایی یا Bias ها، آشنایی با مولفه‏های مهم ابزارهای سنجش داده‏ها و شاخصهای روایی و پایایی، روشهای نمونه‏گیری و ...) داشته و یا دوره آموزشی متدولوژی مدرن (پایه) اینجانب را گذرانده باشد.
آشنایی با روشهای آماری پایه (آمار توصیفی و تدوین جداول و نمودارها، مبانی آماری تحلیلی، شناخت و کاربرد شاخصهای اندازه اثر بویژه شاخصهای اندازه اثر پرکاربرد، آشنایی با روشهای آماری تک متغیره و روشهای آماری چند متغیره از قبیل تحلیل واریانس و رگرسیونهای خطی و لجستیک ...) یا دوره آمار کاربردی پایه بنده (یکی از دوره‏های دوازده‏گانه آمار کاربردی ...) را گذرانده باشد.

 

ساختار اجرایی یا برگزاری این دوره آموزشی جامع، چگونه است؟
این دوره آموزشی مشتمل بر 70 ساعت آموزش نظری – عملی بوده که تماماً بصورت آنلاین ارائه میگردد. جلسات این دوره محاوره‏ای، با ترکیب موضوعی زیر برگزار میگردد:
بخش طراحی و اجرای مطالعات مقطعی: حدود 12 ساعت
بخش تحلیل آماری مطالعات مقطعی: حدود 18 ساعت
بخش نگارش مقاله حاصل از مطالعات مقطعی: حدود 30 ساعت
بخش انتخاب ژورنال، پاسخ به داوری و ...: حدود 10 ساعت
علاوه بر آموزشهای فوق، کلیه تیمهای شرکت کننده در این دوره آموزشی از جلسات رفع اشکال و پاسخ به سوالات که به دو صورت عمومی و اختصاصی (هر تیم)، برگزار شده نیز برخوردار خواهند بود. مدت زمان جلسات عمومی رفع اشکال حدود 10 ساعت و جلسات اختصاصی نیز یک جلسه 2 ساعته به ازای هر تیم میباشد.


علاقمندان چگونه میتوانند در این دوره شرکت نمایند؟
در این دوره آموزشی، با توجه به هدف نهایی آن که انتشار یک مقاله به ازای هر پروژه مطالعه مقطعی میباشد، امکان پذیرش و شرکت علاقمندان، بصورت فردی (یک نفر برای یک پروژه و یک مقاله) یا تیمی (بین 2 تا 4 نفر به ازای هر پروژه و یک مقاله متعاقب آن)، وجود دارد.
لازم به ذکر است که قبل از ثبت نام، ابتدا فرد یا تیم متقاضی، وضعیت وجود یا عدم وجود داده‏های یک مطالعه مقطعی را اعلام نموده تا براساس نیاز متقاضیان، ارزیابی ویژگیهای مطالعه مقطعی اتمام یافته یا انتخاب دیتاست مناسب برای متقاضیان (بدون دیتا)، صورت گرفته و سپس پرداخت شهریه و ثبت نام، انجام میشود.
پرداخت شهریه بر اساس واحد پروژه یا مقاله، صورت میگیرد. به عبارت دیگر، کل شهریه برای متقاضیان فردی، توسط فرد مورد نظر و در مورد متقاضیان تیمی، توسط اعضای تیم و بصورت منقسم بین اعضاء، پرداخت میگردد.
ضمناً شهریه این دوره جامع آموزشی با احتساب بیش از 70 ساعت آموزش نظری و عملی و چندین ساعت مشاوره گروهی و تیمی و طولانی بودن فرایند آموزش و بخصوص انتشار مقاله و ...، به ازای هر تیم (یا هر پروژه) در محدوده یک میلیون و هشتصد هزار تومان تا دو میلیون تومان میباشد. البته همانند تمام دوره های آموزش، تخفیفهایی نیز در نظر گرفته شده است که یکی از شرایط اعطای این تخفیفها، تکمیل اطلاعات علاقمندان (به ادامه این نوشتار، دقت فرمایید) میباشد.


حال در ادامه چنانچه علاقمند به شرکت در این دوره آموزشی هستید، نظرسنجی زیر را تکمیل فرمایید.
بدیهی است که به ازای هر تیم شرکت کننده، یکنفر به نمایندگی میتواند این نظرسنجی و ارسال اطلاعات را به انجام رساند.
ضمناً هدف از این نظرسنجی، جمع آوری اطلاعات علاقمندان و ارزیابی دقیق تعداد شرکت کنندگان، تعداد پروژه ها و همچنین تعداد تیمها یا فراگیرانی که به تفکیک در دو گروه تعریف شده در بخش شرکت کنندگان، معرفی شده اند، میباشد.

 

برای ورود به این نظرسنجی، اینجا را کلیک نمایید!


 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

4 نظر
تمامی خدمات و محصولات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.