menusearch
amarafzar.ir
۱۳۹۶/۲/۶ چهارشنبه
(0)
(0)
فراخوان اولین گرانت مرور سیستماتیک آمارافزار
فراخوان اولین گرانت مرور سیستماتیک آمارافزار
 با توجه به استقبال جامعه علمی و پژوهشی از مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز و همچنین ژورنالهای علمی پژوهشی از انتشار اینگونه مقالات، خوشبختانه با پیگیریهای مکرر این مجموعه، اولین گرانت خاص مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز، که شاید اولین گرانت از این نوع باشد، اطلاع رسانی میگردد.
این گرانت در دو فیلد علمی «بیماریهای قلبی عروقی» و «بیماریهای چشم» تعریف شده و مجموعاً قابلیت پوشش مالی حداکثر 6 پروژه مرور سیستماتیک (3 پروژه از هر فیلد) را داراست. 


چه افرادی میتوانند از این گرانتها استفاده کنند؟ (معیار عمومی)
متقاضیان این گرانتها، باید حداقل در یکی از گروههای زیر، قرار گیرند:
•پژوهشگران  دارای تجربه کاری (حداقل 2 سال) در کلیه فیلدهای علوم زیستی، پزشکی، سلامت و علوم وابسته به آنها که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن (دکترای حرفه‏ای گروههای پزشکی) و همچنین دارای حداقل 2 مقاله علمی پژوهشی باشند.
•دانشجویان دکترای تخصصی (آموزشی یا پژوهشی) علوم زیستی، پزشکی، سلامت و علوم وابسته به آنها که دارای حداقل 1 مقاله علمی پژوهشی باشند.
•پژوهشگران فیلدهایی غیر از موارد فوق،در صورتیکه دانشجوی مقطع دکترای تخصصی (آموزشی یا پژوهشی) یا دانش آموخته این مقطع بوده و دارای حداقل یک مقاله مرور سیستماتیک یا متاآنالیز باشند (منحصراً بصورت تیمهای دو یا سه نفره)  
 
چه افرادی میتوانند از این گرانتها استفاده کنند؟ (معیار اختصاصی)
•متقاضیان این گرانتها، باید حداقل واجد یکی از ویژگیهای زیر باشند:
•نویسنده اول یا مسوول حداقل یک مقاله مرور سیستماتیک/ متاآنالیز منتشر شده (یا دارای پذیرش) در یک ژورنال معتبر باشد.
•در یکی از دوره‏های آموزشی قبلی «طراحی، اجراء و نگارش مرور سیستماتیک و متاآنالیز» آمارافزار با تدریس آقای دکتر کشتکار، شرکت نموده باشد.
•افرادی که سابقه شرکت در دوره‏های آموزشی مرتبط دیگری، غیر از موارد فوق، را داشته باشند، فقط در صورتیکه معیار قبولی در مصاحبه شفاهی که بدین منظور، برگزار خواهد گردید، را کسب نمایند. 

 

 

تعداد کل پروژه‏های مرور سیستماتیکی که در این فرایند جذب گرانت، مورد پذیرش قرار میگیرد، بدین شرح است:

•در فیلد بیماریهای قلب و عروق، حداکثر 3 پروژه
•در فیلد چشم پزشکی: حداکثر 3 پروژه
 


•کلیه متقاضیان واجد شرایط، در این گرانتهای مرور سیستماتیک، به یکی از صورتهای زیر میتوانند برای اخذ پروژه های مزبور، درخواست دهند:
•بصورت تک نفره
•بصورت تیمی دو نفره
•بصورت تیمی سه نفره (درخواست بصورت تیمهای 2 یا 3 نفره، در اولویت خواهد بود)
 
 
•درخواستهای متقاضیان با مشخص نمودن موارد زیر و از طریق ارسال ایمیل، قطعی میگردد:
•مشخص نمودن عضو یا اعضای درخواست دهنده (یک نفر تا حداکثر سه نفر)
•مشخص نمودن فیلد مورد درخواست (قلبی عروقی، چشم پزشکی)
•ارسال مدارک مربوط به معیارهای عمومی و اختصاصی
 

•فرایند تصویب گرانتها، اینگونه میباشد:

•بررسی درخواستها و اولویت بندی آنها براساس معیارهای عموی و اختصاصی
•پذیرش سه درخواست اول در هر یک از دو فیلد قلبی عروقی و چشم پزشکی
•اعلام اسامی پذیرفته شدگان گرانتهای مزبور از طریق کانال تلگرام و وب سایت آمارافزار
 

•پس از تصویب قطعی گرانتها و اعلام عمومی آنها، پذیرفته شدگان موظف به انجام فعالیتهای زیر میباشند:

•1) ثبت نام در دوره بیست و ششم مرور سیستماتیک و متاآنالیز آمارافزار با شهریه‏های دارای تخفیف قابل توجه زیر:
•گرانت تک نفره: شهریه 200 هزار تومان
•گرانت 2 نفره: شهریه هر نفر 150 هزار تومان (کل شهریه 2 نفر: 300 هزار تومان)
•گرانت 3 نفره: شهریه هر نفر 115 هزار تومان (کل شهریه 3 نفر: 345 هزار تومان)
•2) شرکت نمودن فرد یا افراد پذیرفته شده در کلاسهای حضوری دوره 26 مرور سیستماتیک و متاآنالیز
•3) تعیین عنوان پروژه با تایید مدرس دوره (دکتر کشتکار) و سپس نگارش پروتکول و ثبت پروتکول
•4) اجرای فعالیتهای مختلف پروژه مرور سیستماتیک و متاآنالیز تا اتمام پروژه با تایید مدرس دوره
•5) استخراج حداقل یک مقاله و انتشار آن در یک مجله علمی پژوهشی معتبر با حداقل وضعیت نمایه PubMed یا ISI
•6) جایگاه نام (منظور نام نویسندگان مقاله است) نفر اول یا نویسنده مسوول، متعلق به فرد یا یکی از اعضای تیم پژوهشی پذیرفته شده گرانت میباشد. بدیهی است جایگاه نام بقیه اعضای تیم (در صورت فعالیت تیمی 2 یا 3 نفره) نیز با تعیین مدرس دوره (مدیر گرانت)، مشخص خواهد گردید. 

 
 

•درصورت دستیابی به حداقل یکی از موارد زیر، فرد یا تیم پذیرفته شده گرانت، بعنوان فرد یا تیم بسیار موفق، معرفی میشوند :

•انتشار بیش از یک مقاله (با حداقل معیار قبلی) از پروژه تعریف شده گرانت
•انتشار مقاله (حتی همان یک مقاله) در یک ژورنال با IF موسسه تامسون رویترز برابر با 3 و یا بالاتر

 

•عضو یا اعضای تیم پژوهشگران بسیار موفق، مشمول یکی از حمایتهای زیر، با انتخاب خود، خواهند شد:

•استفاده از یک گرانت مرور سیستماتیک دیگر در سال 1397، بدون شرکت در فرایند ارزیابی (گرانت قطعی)
•شرکت در یک برنامه آموزشی بلند مدت (حداقل 50 ساعت) آمارافزار بصورت رایگان، با انتخاب خود
•دریافت جایزه نقدی تشویقی به مبلغ یک میلیون تومان

 

•درمجموع خدمات یا تعهدات آمارافزار، برای هر یک از گرانتهای دو فیلد مزبور، بدین شرح است:

•تخفیف یا عدم دریافت بخش قابل توجهی از شهریه دوره 85 ساعته نظری عملی «طراحی، اجراء و نگارش مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز» که این مبالغ بین 70 درصد (برای گرانتهای با یک پژوهشگر) تا 82 درصد (برای گرانتهای با سه پژوهشگر)، متفاوت میباشد.
•برخورداری پژوهشگر/ پژوهشگران گرانتها از خدمات پشتیبان آموزشی که خوشبختانه برای اولین بار در آمارافزار، و بمنظور بهره مندی شرکت کنندگان دوره مرور سیستماتیک و متاآنالیز و رفع اشکالات و ابهامات این عزیزان و تضمین قویتر ایشان برای دستیابی به پیامدهای عینی و عملی این دوره آموزشی، پیش بینی و اجرایی میگردد. لازم به ذکر است که در فرایندهای پشتیبانی آموزشی - مشاوره‏ای این برنامه گرانت مرور سیستماتیک، علاوه بر ارائه خدمات مستمر عزیزان پشتیبان آموزشی، برگزاری چندین جلسه مشاوره و رفع اشکال با حضور مدرس دوره و مدیر برنامه گرانت (دکتر کشتکار)، پشتیبانان آموزشی و پژوهشگران گرانتها، پیش بینی شده است. فلذا میتوان گفت، تمامی ضمانتهای لازم برای دستیابی به پیامدهای عینی این گرانتها، در نظر گرفته شده است. 
•پرداخت تمام یا بخش قابل توجهی از هزینه انتشار مقالات (Article Processing Charge / Publication fee) در دو فیلد مورد نظر:
•در فیلد چشم پزشکی، با توجه به هماهنگی با ژورنال مربوطه، کلیه هزینه‏های مورد اشاره پرداخت میگردد.
•در فیلد قلب و عروق، مبالغ حمایتی بین حداقل 500 هزار تومان تا حداکثر 2 میلیون تومان، به ازای هر مقاله میباشد. تصمیم گیری در مورد میزان حمایت به ازای هر مقاله، توسط مدیر برنامه گرانت و با توجه به سطح ژورنال مربوطه و در نظر گرفتن شاخصهای اعتبار این ژورنالها از قبیل وضعیت نمایه ژورنال و IF آن صورت میگیرد. 

 

اگر فرد یا افراد علاقمندی، دارای هیچیک از شرایط ذکر شده در معیار اختصاصی نباشند، چگونه میتوانند از یکی از این گرانتها، استفاده نمایند؟ 

•ممکن است، پژوهشگر/ پژوهشگران علاقمندی که سابقه حضور یا شرکت در آموزشهای مرتبط با مرور سیستماتیک و متاآنالیز را نداشته، اما فکر میکنند که توانایی و استعداد این را دارند که در قالب این دوره کامل آموزشی و همگام با شرایط و زیرساختهای مناسبی که آمارافزار طراحی نموده، یک پروژه مرور سیستماتیک را از ابتدا به انتها رسانیده و مقاله حاصل از آن پروژه را نیز به انتشار برسانند. آیا استثنایی برای این افراد وجود دارد که بتوانند از این فرصت مطلوب، استفاده نمایند؟
•بمنظور پاسخ به درخواست علاقمندان یاد شده، حداکثر یک پروژه از هر فیلد (قلبی عروقی، چشم پزشکی)، به این افراد اختصاص می یابد. بدیهی است انتخاب و تصویب گرانت برای این گروه از پژوهشگران، با توجه به تقدم و تاخر زمانی درخواستهای پژوهشگران واجد شرایط، خواهد بود.
•تمامی شرایط، خدمات مورد انتظار از پژوهشگران و خدمات ارائه شده توسط آمارافزار، برای این دسته از گرانتها (پژوهشگران بدون تجربه قبلی مرور سیستماتیک)، مشابه همان گرانتهای قبلی است، فقط تنها تفاوت این گروه از نظر اجرایی، بدین شرح است:
•این افراد پس از تصویب قطعی گرانت مربوطه، شهریه دوره آموزشی خود را، مطابق با تعداد عضو یا اعضای تیم پژوهشی خود، بطور کامل (طبق جدول پرداخت شهریه اطلاعیه دوره بیست و ششم و با یکی از دو شیوه نقدی یا در دو قسط) و مشابه شرکت کنندگان عادی پرداخت مینمایند. 
•اما چنانچه این تیمهای پژوهشی، موفق به دستیابی به پیامد/ پیامدهای تعریف شده در این برنامه گرانت شوند، مبلغی از شهریه، مشابه با پژوهشگران دارای معیارهای اختصاصی، در پایان فرایند گرانت به این عزیزان، برگردانده میشود.
•همچنین در صورت دستیابی به معیارهای تیمهای پژوهشی بسیار موفق، حمایتهای مربوطه، دقیقاً مشابه سایر تیمهای بسیار موفق، خواهد بود. 
 
 
پایان
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
تمامی خدمات و محصولات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.