menusearch
amarafzar.ir
۱۳۹۶/۷/۱۷ دوشنبه
(1)
(0)
ثبت نام دوره آموزشی «تحلیل جامع آماری برای نگارش مقالات علمی» آغاز گردید
ثبت نام دوره آموزشی «تحلیل جامع آماری برای نگارش مقالات علمی» آغاز گردید
یکی از دوره هایی که با درخواست و پیگیری جمع زیادی از دوستان آمارافزاری و بخصوص شرکت کنندگان سری کارگاهها یا دوره های آموزشی «نگارش مقالات علمی» پیگیری گردید، دوره «تحلیل آماری جامع برای نگارش مقالات علمی» نام دارد که در واقع این دوره محتوی تمام موضوعات دانشی و مهارتی مرتبط با تحلیل آماری مورد نیاز برای محققین و بخصوص مقاله نویسان است.
 
در اینجا میخواهم شما را با مشخصات و ویژگیهای این دوره آشنا نموده و در ادامه، نحوه ثبت نام در این دوره آموزشی 60 ساعته را نیز، به شما عزیزان اعلام نمایم:

مقدمه

در طی سالیان اخیر، عمده دوره های آموزشی یا کارگاههای مرتبط با تقویت دانش و مهارتهای متدولوژیک یا آماری، در قالب دوره‏های مقدماتی، پیشرفته و ... ، طراحی و ارائه گردیده‏اند. هر چند این آموزشها بر اساس کمیّت و کیفیت آنها میتواند منجر به ارتقاء دانش و مهارتهای گروههای هدف خود گردند، اما یک محدودیت اساسی این آموزشها این است که چنانچه بخواهیم اثربخشی این آموزشها را براساس توانمندسازی شرکت کنندگان، بر روی نگارش مقالات و ارتقاء سطح نگارش آنها ارزیابی کنیم، نمیتوان نمره قابل قبولی به این آموزشها اعطاء نمود.
از طرف دیگر، چنانچه رویکردهای نگارش مقالات علمی در سطوح جهانی، بخصوص روندهای حاکم بر ژورنالهای معتبر را در طول دو دهه اخیر مورد ارزیابی قرار دهیم، متوجه میشویم که بسیاری از این رویکردها همبستگی زیادی با موضوعات متدولوژیک و آماری داشته و حتی برخی از مبانی و زیرساختهای رویکردهای نوین، ریشه در موضوعات آماری دارند.

فلذا اگر در شرایط فعلی بخواهیم پیش نیازهای آموزشی مرتبط با مباحث آماری مورد نیاز پژوهشگران را لیست کنیم، به عناوین و مواردی برمیخوریم که متاسفانه در آموزشهای کلاسیک آماری (و یا حتی متدولوژی) به چشم نمیخورند. این دوره آموزشی در قالب یک «بسته آموزشی جامع آمار کاربردی برای نگارش مقالات» طراحی گردیده تا بتواند به نقائص و شکافهای دانشی و مهارتی اشاره شده، فائق آید.

حال برای شفافیت بیشتر جایگاه و کاربرد این دوره آموزشی، برخی ویژگیها و مشخصات این دوره، در قالب چند سوال مهم و کلیدی، طرح میگردد: 
 

در مقدمه فوق، به روندهای نوین آماری و متدولوژیک در نگارش مقالات اشاره گردیده، منظور از این روندها چیست؟

روندهای نوین آماری و متدولوژیک، مجموعه‏ تغییراتی است که در ماهیت و محتوای مطالعات پژوهشی و اصول و راهکارهای آماری مورد استفاده در انواع مطالعات پژوهشی، رخ داده است و این تغییرات بر روی دیدگاه، نگرش و تصمیم‏گیری صاحبان فرایند نگارش و نشر علمی در سطوح جهانی (یا کشورهای پیشرفته)، تاثیرگذار بوده و یا در حال اثرگذاری است. همچنین این تغییرات، تفاوت و تمایزهایی را در فرایندهای داوری، پذیرش و انتشار مقالات علمی پژوهشگران، نسبت به دوره‏های زمانی قبلی، ایجاد نموده و یا خواهد نمود.
چنانچه قصد ورود همه جانبه و جامع به این روندها داشته باشیم، با لیست نسبتاً بزرگ و متعددی روبرو خواهیم بود، لیکن از آنجا که هدف ما از ورود به این بحث، صرفاً آشنایی با این ترمینولوژی از منظر کاربردی است، فلذا فقط به ذکر برخی از این موارد، بسنده خواهم نمود:
 • تنوع روشهای آماری بکار رفته در مقالات پژوهشی، از منظر کمّی و کیفی، بخصوص در طول دو دهه اخیر نسبت به دوره زمانی قبل، بشدّت افزایش یافته است.
 • این تنوّع در روشها یا آزمونهای آماری، مستلزم استفاده و بکارگیری بیش از یک نرم‏افزار آماری بوده و دیگر نمیتوان تنها با یک نرم افزار آماری، برای تحلیل جامع و کامل آماری در اکثر مطالعات یا مقالات، اقدام نمود (به عبارت دیگر در شرایط فعلی، فقط کار با نرم افزار SPSS به تنهایی نمیتواند نیاز پژوهشگران را برای کلیه تحلیلهای آماری بکار رفته در یک مقاله، بر طرف نماید)
 • یکی از مهمترین روندهای جدید که ماهیت نظری یا فلسفی دارد، چندین موضوع پایه‏ای و محوری تئوریک بوده که متاسفانه بسیاری از پژوهشگران کشورمان با این تغییرات مبنایی نظری یا فلسفی، بیگانه هستند. برخی از این مبانی عبارتند از:
  • ضرورت تعریف Priori در تحلیلهای آماری (از منظر روش، تعدّد مقایسه‏ها، نوع متغیرها، نوع آنالیز آماری و ...)
  • طبقه‏بندی تحلیلهای آماری به دو گروه تحلیلهای اولیه و ثانویه(Additional Analysis) که اعتبار نتایج بدست آمده از هر یک از این تحلیلها با یکدیگر تفاوت دارند.
  • محدودیتهای جدی رویکردهای سنّتی که اصلی‏ترین نمود آن در محدودیت رویکرد «آزمون فرضیه» یا Hypothesis Testing  میتوان مشاهده نمود.
 • نیاز به محاسبه و تحلیل برخی اندازه های نسبتاً جدید در مقالات پژوهشی (اندازه‏های اثر یا Effect Size Measure) که در رویکردهای آموزش نگارش مقالات در گذشته، مورد توجه قرار نمیگرفت.
 • ....
 

ضرورت این دوره آموزشی، برای یک پژوهشگر (اعم از اعضای هیات علمی، متخصصین، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ...) چیست؟

پژوهشگر قرن بیست و یکم، برای نقش آفرینی جدّی در عرصه نگارش علمی، باید از دو منظر، دانش و تسلّط کافی، بر موضوعات متدولوژیک و آماری داشته باشد. نخست باید به دانش و مهارت پایه در زمینه متدولوژی و آمار کاربردی، دست یابد. دوم اینکه ضمن آشنایی با روندهای نوین (موارد مندرج در مباحث فوق)، با تاثیرات مختلفی که این روندها، بر روی راهکارها یا روشهای متدولوژیک و آماری ایجاد نموده‏اند، آشنا باشد.
این دوره آموزشی، در یک کلام، قرار است شما را برای این نقش آفرینی در عصر حاضر، آماده نماید. هر چند روندهای نوین از دیدگاهها و فلسفه‏های نوین آغاز میگردند، امّا این دوره آموزشی، یک دوره کاملاً عملی و کاربردی بوده و در پایان آن، فراگیر یا شرکت کننده، ضمن دریافت و تسلّط دانشی بر موضوعات فوق، مهارت بکارگیری روشها و ابزارهای متعددی را بصورت عینی کسب نموده که وی را قادر میسازد تا بتواند در عرصه رقابتی شدیدی که فراروی پژوهشگر ایرانی است، مقالات حاصل از پژوهشهای خود را در جایگاههای قابل قبول و شایسته‏ای منتشر نماید. همچنین این دوره آموزشی، بطور جامع و گسترده، هر آن چیزی که یک پژوهشگر عصر حاضر، برای تحلیل آماری انواع مقالات شایع و پرکاربرد خود بدانها نیاز دارد، در اختیارش قرار خواهد داد.
اکنون به برخی از ضرورتهای این دوره آموزشی نیز، بصورت عینی، اشاره مینمایم:
 • ظهور برخی مفاهیم پایه‏ای جدید و ناآشنا برای پژوهشگران ایرانی در سه بخش «مواد و روشها»، «یافته‏ها» و «بحث و نتیجه گیری» (مانند طبقه بندی تحلیلهای آماری به تحلیلهای اولیه و ثانویه)، مستلزم آشنایی کامل این گروه هدف با این موضوعات بوده و متاسفانه، عدم تسلط و بکارگیری آنها، پذیرش مقالات و ورود مقالات به ژورنالهای معتبر را با محدودیتهای جدّی روبرو میسازد.
 • نیاز به محاسبه و تحلیل برخی اندازه های نسبتاً جدید در مقالات پژوهشی (مانند اندازه‏های اثر یا Effect Size Measure) که در رویکردهای آموزش نگارش مقالات در گذشته، مورد توجه قرار نمیگرفت.
 • ظهور و انتشار گسترده «راهنماها یا استانداردهای نگارش مقالات» در طول یکدهه اخیر که بشدّت و در سطوح گسترده مورد توجه ژورنالها و داوران مقالات، قرار گرفته است. در بین این راهنماها، برخی بطور مستقیم و همه جانبه با موضوعات تحلیل آماری مرتبط بوده و برخی نیز بصورت غیرمستقیم یا در برخی اجزاء، با مبانی و راهکارهای تحلیل آماری مرتبط میباشند. متاسفانه غالب پژوهشگران کشورمان یا با این راهنماها آشنایی نداشته و یا آشنایی مختصری دارند که به هر حال نمیتوانند از آن در شرایط عملی، استفاده نمایند. 

 

نقشه راه این دوره آموزشی، چیست؟

 
10 گام اساسی و مهم در این دوره آموزشی، بشرح ذیل میباشند: 

در این دوره آموزشی، با چه نرم ‏افزارهای آماری آشنا شده و کار خواهیم کرد؟

با توجه به اصل تنوّع و تعدّد روشهای آماری مورد استفاده در روندهای نوین آماری، دیگر فقط آشنایی و تسلط بر یک نرم‏افزار آماری، نیازهای (حتی نیازهای پایه) آماری پژوهشها و مقالات محققین را تامین ننموده، فلذا یکی از بهترین و اثربخش‏ترین رویکردها این است که هر پژوهشگری، علاوه بر یک نرم‏افزار آماری پایه، باید با یک نرم‏افزار تخصصی یا پیشرفته نیز آشنایی و تسلط نسبی داشته باشد.
فلذا در این دوره آموزشی، بمنظور اجرای تمرینها و پروژه‏های عملی، به فراخور شرایط و توان اجرایی و عملی نرم‏افزارهای آماری، از هر دو بسته نرم افزار آماری SPSS و STATA، استفاده خواهد شد. با این رویکرد مفید و کاربردی، از یک طرف، فراگیران با قابلیتهای عملی و اجرایی این دو نرم‏افزار در شرایط و کاربردهای مختلف آشنا میشوند. از طرف دیگر، شرکت کنندگانی که قبل از این دوره آموزشی فقط با نرم‏افزار SPSS آشنایی و تسلط نسبی داشتند، در عمل در پایان دوره با نرم‏افزار حرفه‏ای و پیشرفته STATA نیز آشنایی پیدا میکنند و این یعنی اینکه یکی از پیش‏نیازهای اساسی پژوهشگر عصر حاضر در مورد این افراد، محقق گردیده است.
البته لازم به ذکر است که چنانچه اکثریت شرکت کنندگان این دوره آموزشی، با نرم‏افزار STATA آشنایی اولیه و مهارت نسبی، نداشته باشند، یک جلسه آموزشی 5-4 ساعته برای آشنایی و کار با این بسته نرم‏افزاری، علاوه بر جلسات آموزشی پیش‏بینی شده، بصورت مجزا و اکسترا، برگزار خواهد گردید.
 
 
 
 

مدت زمان و فرمت این دوره آموزشی، چگونه است؟

با توجه به نقشه راه و مباحث پیش‏بینی شده در این دوره آموزشی، مجموعاً 60 ساعت آموزش نظری و عملی در نظر گرفته شده است. همچنین با توجه به فرایند پیش ثبت نام این دوره در وب سایت آمارافزار و درخواست کاربران از نظر حضوری یا غیرحضوری بودن این آموزشها، فرمت این دوره آموزشی، هر دو فرمت حضوری و غیرحضوریدر نظر گرفته شده است.
فلذا مشابه بسیاری از دوره های آموزشی اخیر و بمنظور به حداقل رساندن ساعات رفت و آمد شرکت کنندگان، بخصوص فراگیران ساکن شهرستانها، دو سوم آموزشها بصورت جلسات حضوری و یک سوم نیز بصورت آنلاین، ارائه خواهد گردید.  در این راستا، کل ساعات آموزش نظری و عملی، در قالب 8 جلسه آموزشی حضوری پنج ساعته (بین ساعات 8:30 صبح تا 2 عصر) و 7 جلسه آنلاین سه ساعته (بین ساعات 7 تا 10 شب)، برگزار خواهد گردید که تاریخ و روزهای این جلسات آموزشی، در جدول ذیل درج گردیده است تا کلیه علاقمندان بتوانند از هم اکنون برای حضور در کلاسها، برنامه ریزی نمایند.
ضمناً مشابه اکثر دوره های آموزشی آمارافزار، بمنظور ارتقاء پوشش این آموزشها به علاقمندانی که امکان حضور در کلاسها (البته کلاسهای حضوری) را ندارند، فرمت غیرحضوری نیز برای این دوره آموزشی در نظر گرفته شده است.
بنابراین شرکت کنندگان حضوری، در 8 جلسه کلاس حضوری شرکت داشته و همچنین در 7 جلسه آموزش آنلاین نیز شرکت خواهند داشت. شرکت کنندگان غیرحضوری، فیلمهای رکورد شده جلسات حضوری را دریافت نموده (این فیلمها با کیفیت HD و از روی دسکتاپ مدرس و بصورت فیلم آموزشی حاوی اسلایدها، آموزشهای نرم افزاری، تمرینهای عملی و ..... ، همراه با صدا یا توضیحات مدرس، رکورد میشود) و در جلسات آنلاین نیز میتوانند مشابه فراگیران حضوری، شرکت فرمایند. 
لازم به توضیح است که قبل از آغاز دوره آموزشی (پس از قطعی شدن افراد ثبت نام نموده)، یک گروه اختصاصی تلگرامی، بمنظور ایجاد کانال ارتباطی بین شرکت کنندگان و مدرس دوره و همچنین تبادل محتوا و مستندات آموزشی و بیان اشکالات، سوالات و ابهامات و ...، تشکیل خواهد گردید. ارسال کلیه مستندات آموزشی از قبیل اسلایدها، تمرینها و مهمتر از همه، فیلمهای رکورد شده از جلسات آموزشی از طریق این مسیر و بلافاصله پس از برگزاری جلسات آموزشی، صورت خواهد گرفت.
ضمناً، این دوره آموزشی از روز شنبه 13 آبان ماه آغاز شده و در روز شنبه 23 دی ماه، پایان یافته و تقویم جلسات آموزشی، بشرح ذیل میباشد:
 

 

ثبت نام در این دوره آموزشی، چگونه قطعی و نهایی میشود؟

از آنجا که با ثبت نام و شرکت در این دوره، سرمایه ‏گذاری آموزشی برای ارتقاء دانش و مهارت خود خواهید نمود، مبلغ سرمایه گذاری محققین یا علاقمندان، براساس جدول زیر و مولفه های زمان پرداخت و همچنین انجام پیش ثبت نام، یا عدم انجام آن، خواهد بود. البته مانند بسیاری از دوره‏های آموزشی آمارافزار، امکان پرداخت اقساط نیز برای این دوره وجود دارد. لازم به ذکر است که کل مبلغ سرمایه گذاری، بصورت زیرخط دار مشخص گردیده است. دوستانی که تمایل به پرداخت یکجای این مبلغ دارند، این مبلغ را پرداخت نموده و علاقمندانی که قصد استفاده از امکان پرداخت اقساط را دارند، مبلغ مشخص شده که روبروی واژه «اول» درج شده را واریز مینمایند. برای استفاده از تخفیف زمانی نیز، فراگیرانی که تا پایان روز چهارشنبه 3 آبان ماه، مبلغ سرمایه‏گذاری آموزشی را واریز فرمایند (کل مبلغ یا مبلغ منطبق با قسط اول)، میتوانند از این تخفیف بهره برداری فرمایند.
 
لازم به ذکر است که تخفیف هر یک از دو عامل انجام پیش ثبت نام و زمان واریز وجه (قبل از 4 آبان ماه)، بصورت مجزا، بیش از 10 درصد بوده و دوستانی که از هر دو عامل تخفیفی بهره ‏مند گردیده، حداقل از 20% تخفیف برخوردار میشوند.


 
ضمنا لازم است واریز وجه به شماره کارت 5681-3248-8610-6219 بانک سامان، به نام عباسعلی کشتکار، صورت گیرد. پس از واریز وجه، تصویر فیش واریزی را در کانال تلگرام آمارافزار (به نشانی @statware یا لینک https://t.me/amarafzar) یا از طریق ایمیل abkeshtkar@gmail.com برای اینجانب ارسال فرموده تا تایید ثبت نام، به شما  اعلام گردد.

 

«به امید دیدار یکایک شما بزرگواران و علاقمندان مباحث آمار و روش تحقیق و تمامی دوستانی که همواره به فکر ارتقاء دانش و مهارت پژوهشی خود هستید.»

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
تمامی خدمات و محصولات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.