menusearch
amarafzar.ir
۱۴۰۰/۳/۱۹ چهارشنبه
(1)
(0)
مژده به پژوهشگران جوان و دانشجویان؛ آموزشی که همیشه بدنبال آن بودید ...؟ آمار کاربردی برای تقویت نگارش مقالات
مژده به پژوهشگران جوان و دانشجویان؛ آموزشی که همیشه بدنبال آن بودید ...؟ آمار کاربردی برای تقویت نگارش مقالات

این دوره آموزشی برای چه گروههای هدفی طراحی شده است ؟

  • دانشجویان (کلیه مقاطع بویژه کارشناسی ارشد و دکترا) در کلیه رشته‏ های گروههای علوم زیستی، پزشکی، سلامت، علوم انسانی، روانشناسی، علوم اجتماعی، مدیریت و تمامی گرایشهای بین‏ رشته‏ای آنها ...
  • تمامی علاقمندانی که میخواهند مبانی و روشهای آماری را بصورت کاربردی و در راستای تقویت نگارش مقالات بیاموزند
  • اعضای هیات علمی و پژوهشگران جوان در گرایشها و رشته های فوق که قصد تقویت بنیانهای نظری و عملی آماری خود را دارند، بخصوص عزیزانی که میخواهند از روندها و رویدکردهای نوین آماری که امروزه بشدت مورد توجه ژورنالها و داوران آنها است، مطلع بوده و از این وقایع، دور نمانند.
  • و .... تمام پژوهشگرانی که میخواهند از دانش و مهارتهای آماری و تسلط بر نرم افزارهای آماری، برای تقویت نگارش مقالات خود استفاده نموده و بسهولت به سوالات داوران آماری، پاسخ دهند.

 

دوره آموزشی «پروژه محور» چیست و چه اهمیتی دارد ؟
آموزش پروژه محور، یک آموزش عمیق بر روی مفاهیم مختلف نظری و کاربردی یک حیطه است که ضمن توجه به کسب مهارتهای مختلف مورد نیاز، تمرکز بر موضوعات و مسائل حقیقی (در دنیای واقعی) دارد. در این شیوه آموزش، مهارتهای عمومی مهمی از قبیل «حل مساله»، «تفکّر نقّادانه» و «درک عمیق مفاهیم نظری و عملی»، نیز در فراگیران توسعه می‏یابد.
بدیهی است در این شیوه آموزشی، کارهای عملی نقش بسیار مهم و محوری داشته و این کارهای عملی در قالب پروژه یا پروژه های متعدّدی به فراگیران، اعطاء میگردد. پروژه عملی میتواند با توجه به اقتضای مباحث آموزشی، به یکی از 2 شکل زیر به فراگیران و مخاطبین، داده شود:
•    در قالب یک پروژه واحد که به اجزاء مختلف و متعدّدی شکسته میشود (بر اساس موضوع و یا دسته‏ بندی موضوعی مطالب)
•    پروژه‏های متعدّدی که به ازای هر درس (یا سرفصلهای این دوره) به فراگیران سپرده میگردد.
نکته مهم این است که این پروژه ها بگونه ای باید تنظیم گردد تا ضمن توجه به مولفه های عمومی کسب دانش و مهارتهای مرتبط، قدرت حل مساله و تفکر نقادانه نیز افزایش یابد.

 

چرا این دوره آموزشی مهم است و چرا این دوره آموزشی، بصورت پروژه محور طراحی گردید؟
در یکی دو دهه اخیر، هم راستا با تخصصی شدن رشته های علمی مختلف، دانش روش شناسی پژوهش و همچنین آمار کاربردی نیز به سوی تخصصی شدن، پیش رفته است. این تغییرات ایجاب میکند که کلیه پژوهشگران، متخصصین، اعضای هیات علمی و حتی دانشجویان نیز، دانش و مهارت خود را در زمینه های موصوف ارتقاء دهند.
حتی اگر شما، متخصّص یا پژوهشگر با تجربه‏ ای هم باشید، ضرورت دارد که در چند موضوع مهم مرتبط با تحلیل آماری داده های مطالعات مختلف و همچنین تاثیرات آن بر نگارش مقالات علمی، آموزه ها و مهارتهای خود را به روز نمایید.
بسیاری از متخصصین اعتقاد دارند که علوم کاربردی از قبیل «روش شناسی پژوهشها» و «آمار کاربردی»، همانند برخی علوم دیگر که محتوای آنها هر چند سال دستخوش تغییراتی قرار میگیرد، نبوده و این علوم را میتوان علوم ثابت و ایستایی دانست. لیکن بررسی روند رخدادهای مهم حاصل از این علوم، گزاره فوق را زیرسوال میبرد !!!. فقط اگر بخواهم در این نوشتار، به برخی از مهمترین این روندها، اشاره نمایم، با مواردی بشرح ذیل، روبرو خواهیم بود:


•    تغییرات رخداده در طراحی، اجراء، تحلیل آماری و حتی نگارش پژوهشهایی از قبیل مطالعات مشاهده ای (همانند مطالعات کوهورت جمعیتی، مطالعات مورد شاهدی مدرن یا آینده نگر و ...)
•    تغییرات وسیعی که طی 15-10 سال اخیر در متدولوژی مطالعات مداخله ای، تجربه نموده ایم مانند تغییرات مشاهده شده در ثبت پروتکول این مطالعات، ظهور انواع جدیدی از مقالات این دسته از مطالعات که حتی در مواردی کمتر از 10 سال از پیدایش آنها میگذرد، تغییر رویکردهای محاسبه حجم نمونه در این مطالعات بر اساس «معنی داری بالینی» و ...)
•    تغییرات رخداده در «مطالعات ارزش تشخیصی و مدلهای پیش بینی» که در این مورد، حتی شاید باید تغییرات را وسیعتر و بنیادی تر از موارد قبلی بدانیم، چرا که اساساً این گروه از مطالعات پژوهشی، تا قبل از 10 سال قبل، بعنوان گروه مجزایی در انواع مطالعات پژوهشی، مطرح نبوده، در حالیکه هم اکنون یک دسته مجزا محسوب شده و تغییرات گسترده ای را در متدولوژی، تحلیل آماری و نگارش مقالات مربوطه، شاهد هستیم.
•    و اما یکی از مهمترین، تاثیرگذارترین و فراگیرترین تغییری که در طول یکدهه گذشته با آن روبرو شده‏ایم، لزوم استفاده از «اندازه اثر» در تقریباً تمام مطالعات پژوهشی تحلیلی (و البته مداخله ای) است که حتی محدود به یک حیطه یا رشته علمی نبوده و تقریباً تاثیرات خود را در تمامی حیطه های علمی، نشان داده است. در این نوشتار، نمیخواهم به دلایل نظری این تغییر مهم، اشاره نمایم که خود بحث مفصلی است (البته در مبحث مربوطه در این دوره آموزشی، به آن خواهم پرداخت)، لیکن این تغییر بنیادی و مهم، وقتی اهمیت مضاعفی در بین جامعه آکادمیک پیدا میکند که بدانیم، متاسفانه نرم‏افزارهای کلاسیک آماری (یعنی همان نرم افزارهایی که از دیرباز در بین جامعه پژوهشگران و متخصصین، محبوبیت زیادی داشته و هنوز هم رایجترین آنهاست ....؛ مانند SPSS و ...)، در این زمینه بسیار ضعیف بوده و محیط عملیاتی خود را برای این تغییر مهم، تطابق نداده اند.
•    ...

 

 

تغییرات رخ داده در طی 5 تا 10 سال اخیر در حیطه های آماری پژوهشها و مقالات، چه مواردی را در بر میگیرد ؟
 
در اینجا تنها به ذکر چهار مورد از مصادیق عینی تغییرات 10-5 سال اخیر که در زیرمجموعه تحلیلهای آماری و نگارش مقالات علمی، بوقوع پیوسته، میپدازیم. ضمناً لازم به یادآوری است که این تغییرات و مصادیق مربوطه، در حال حاضر بطور عمده در ژورنالهای پیشرو در علوم مختلف (منظور ژورنالهای گروه موسوم به Q1 یا چارک اول بالاترین مقادیر شاخص «ضریب تاثیر» یا IF در هر رشته تخصصی میباشد)، مشاهده شده، لیکن این تغییرات به سرعت در حال نفوذ و گسترش به ژورنالهای سطوح پایینتر نیز میباشند:

 

1.    توجه به محاسبه و گزارش شاخصهای «اندازه اثر»، در کنار رویکردهای سنّتی آمار تحلیلی از قبیل «آزمون فرضیه» یا گزارشات آماره و P value. ضمناً بسیار بدیهی است که این موضوع را نباید بدین صورت تصوّر نمود که فقط با یک گزارش شاخص کمی موسوم به «اندازه اثر»، راه حل منطقی به این روند نوظهور است، بلکه نکته کاربردی اصلی، توجه به تفسیر درست و صحیح این شاخصها است که بتواند ضعفهای رویکردهای سنتی را جبران نماید.
2.    توجه اکید به موضوع «معنی داری بالینی» (در ژورنالهای گروه سلامت، پزشکی و سایر حیطه های بین رشته ای یا زیرمجموعه آنها) یا «معنی داری عملی» (در ژورنالهای گروههای علمی غیر پزشکی از قبیل علوم اجتماعی، کشاورزی، علوم انسانی، مدیریت و ...)، در مقیاس «متغیر / متغیرهای وابسته» (یا حتی گاهی متغیر مستقل)، بمنظور نشان دادن ارزش کاربردی نتایج حاصل از پژوهشها
3.    تغییر رویکرد نظری (فلسفی) و متعاقب آن، تغییر رویکرد عملی «محاسبه حجم نمونه یا توان در مطالعات پژوهشی» ؛ در واقع این تغییر نیز تا اندازه زیادی، تحت تاثیر دو روند قبلی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، رویکردهای سنّتی محاسبه حجم نمونه (در مطالعات تحلیلی / مداخله ای)، که مبتنی بر تفاوتهای مشاهده شده در مطالعات مشابه قبلی موجود در منابع، صورت میگرفت، به سرعت جای خود را به رویکردهای مبتنی بر شاخصهای کمّی موسوم به «حداقل تفاوت / تغییر دارای اهمیت عملی / بالینی» داده اند و این موضوع نیز بسیاری از پژوهشگران را دچار غافلگیری و سردرگمی نموده است.
4.    اهمیت یافتن رویکرد یا اصل «پیشین» یا “Priori” در طراحی، اجراء، تحلیل آماری پژوهشها و در نتیجه تاثیرات آن بر نگارش مقالات علمی ؛ هر چند اصل بنیادی تعریف کلیه اجزاء و مولفه های مهم طراحی یک پژوهش و همچنین عدم تغییر این مولفه ها در مقاطع زمانی بعدی، یعنی در فاز اجراء، تحلیل آماری و حتی نگارش مقالات علمی مربوطه، که موسوم به اصل «پیشین» یا Priori است، یک موضوع جدید نیست، اما پیشرفتهای جهان امروز، شرایط را برای پیاده سازی این رویکرد فراموش شده، فراهم نموده است. پیشرفتهایی که حتماً همه شما عزیزان با آنها آشنایی حداقلی دارید، مانند اهمیت یافتن نگارش پروتکول یک پژوهش (قبل از آغاز عملیات اجرایی آن پژوهش)، ثبت پروتکول، فراهم سازی پلتفورمهای «دانش آزاد» یا Open Science، ظهور استانداردها یا راهنماهای «اشتراک گذاری داده های حاصل از یک پژوهش» یا Data Sharing و ...، تنها بخشی از این بسترسازیها میباشند. برای یادآوری تاثیرات این رویکرد یا اصل بنیادی بر «تحلیلهای آماری» یک پژوهش، تنها کافی است رویکرد سنّتی نگارش پروپوزال (بعنوان تنها سند پیشین الزامی در قبل از آغاز یک پژوهش) را با رویکرد «پیشین» که تهیه این سند را کافی ندانسته و تاکید بر تدوین پروتکول دارد ....، مقایسه نماییم. بمنظور روشن شدن ذهن تمامی متخصصین، کافی است به یکی از ضروریات پروتکول که تاکید بر جداسازی اهداف (اولیه در مقابل ثانویه)، تحلیلهای آماری (اولیه در مقابل ثانویه) و حتی نتایج (تاییدی در مقابل اکتشافی) دارد، توجه و تمرکز نماییم.
وقتی تاثیر این روندهای چهارگانه را بر روی بخشهای «متد»؛ «نتایج» و «بحث و نتیجه گیری» مقالات مربوطه، بررسی مینماییم، متوجه عمق و گستردگی تاثیر این تغییرات بر روی ساختار ظاهری و محتوایی مقالات علمی خواهیم شد.

 

 

چرا در این دوره آموزشی، مبنای کارهای عملی، نرم افزار Stata (و نه SPSS)، بوده و این نرم افزار، آموزش داده میشود ؟
هر چند، نرم افزار آماری SPSS یکی از پرکاربردترین بسته های آماری مورد استفاده محققین، در تمامی رشته های و گرایشهای علمی است، لیکن دارای محدودیتهای متعدّد و مهمی میباشد.

در اینجا لازم است بمنظور روشن شدن اذهان بسیاری از پژوهشگران، بخصوص پژوهشگرانی که علاقمند به ارتقاء فعالیتهای منجر به انتشار مقالات پژوهشی خود هستند، به ذکر برخی از مهمترین و پرکاربردترین محدودیتهای نرم افزار SPSS اشاره نمایم:
•    عدم محاسبه یا برآورد شاخصهای مهمی از قبیل بروز، شیوع، میزان بروز و ...، برای یک بیماری یا پیامد (یا هر رخداد اجتماعی، سلامتی و ...) و بخصوص فاصله اطمینان 95 درصد آن.
•    عدم محاسبه یا برآورد شاخصهای اندازه اثر ساده‏، از قبیل شاخصهای «تفاضل میانگینها» و «تفاضل میانگینهای استاندارد شده» یا Standardized Mean Diff. (SMD) مانند Cohen’s d، Hedges’ g یا Glass’ Delta
•    محدودیت در محاسبه نسبت برتری یا Odds Ratio در مواردی که متغیر مواجهه یا متغیر مستقل مطالعه، بیش از دو سطح یا لایه داشته باشد.
•    عدم محاسبه شاخص یا آماره کاپا (Kappa Statistics) بصورت وزنی (بیش از 2 سطح)
•    غیرممکن بودن تحلیل آماری یک مطالعه مورد-شاهدی همسان شده یا Matched Case-control Study، حتی بصورت تک متغیره (قادر به محاسبه شاخص or در این وضعیت نیست)
•    در روشهای تحلیل واریانس (ANOVA)، محاسبه اندازه اثر همیشه امکان پذیر نیست (روش One-way ANOVA امکان برآورد اندازه اثر اتا یا پارشیال اتا، وجود ندارد) و در سایر تحلیلهای واریانس نیز ، با محدودیت محاسبه تمام شاخصهای اندازه اثر این روشها، روبرو هستیم.
•    محدودیت در ارزیابی اثر یک متغیر مستقل (پیش بینی کننده) رتبه‏ای یا اسمی با بیش از دو سطح (لایه) در رگرسیون خطی (قادر به ایجاد Indicator or dummy variable نیست)
•    غیرممکن بودن رسم نمودار بلند آلتمن (Bland-Altman Plot) بمنظور ارزیابی روایی و پایایی سنجشهای کمی.
•    محدودیت در محاسبه تمامی گونه ها یا انواع شاخص ICC (Intra-class Correlation) در شرایط مختلف ارزیابی پایایی یا قابلیت اعتماد
•    محدودیت در ترسیم انواع نمودارهای پرکاربرد در مقالات (مانند نمودارهای خطی مختص تحلیل داده های با سنجش مکرّر بهمراه error term، نمودارهای ستونی همراه با error term ، نمودار انباشت یا Forest plot برای مقایسه شاخصهای اندازه اثر و ...)
•    تحلیل واریانس با اندازه‏های تکراری (Repeated Measures ANOVA) با دشواریهای زیادی همراه است.
•    امکان انجام متاآنالیز (در مطالعات ثانویه مانند مرور سیستماتیک) وجود ندارد

 

در این دوره آموزشی، چه مباحثی تدریس میشود ؟
کلیه سرفصلهای این دوره آموزشی به تفکیک دروس مختلف برنامه ریزی شده، بدین شرح است. ضمناً لازم به ذکر است که این مجموعه، در قالب 2 دوره آموزشی، ارائه میگردد. درسهای 1 تا 8 در دوره آمار کاربردی (1) و درسهای 9 تا 14 در دوره آمار کاربردی (2)، ارائه میگردد :
    درس اول: آشنایی با محیط نرم افزار Stata و کار با این نرم افزار
o    آشنایی با امکانات و تواناييهای Stata در تحلیل آماری
o    نحوه کار کردن با اين نرم افزار با دو شیوه «مبتنی بر منوها» و «مبتنی بر دستورالعمل»
o    آشنايي با ساختار سينتاکس در نرم افزار Stata و یادگیری سینتاکس ژنریک

    درس دوم: مقدمه ای بر متدولوژی نوین کاربردی که بر نگارش مقالات بسیار تاثیرگذار است:
o    آشنایی با رویکرد یا اصل Priori یا «پیشین» در پژوهشهای امروزی
o    مروری بر رویکردهای نوین برآورد یا محاسبه حجم نمونه و رویکرد متعاقبی محاسبه توان
o    نظام طبقه بندی جدید اهداف پژوهش بر اساس پیامدها یا معیارهای نوین
o    دسته بندی یافته ها بر اساس طبقه بندی اهداف و ...

    درس سوم: چگونگی تنظیم زیربخش «تحلیل آماری» در زیرمجموعه بخش «متد» مقالات
o    آشنایی با گایدلاینهای نگارشی اختصاصی بخشهای آماری در «متد» و «یافته ها» (گایدلاینهای SAMPL و CHAMP و ...)
o    مرور نکات مهمی که در زیربخش تحلیل آماری مقالات (در زیرمجموعه متد)، باید درج گردد.
o    مرور نکات مهمی که در بخش یافته ها باید بدانها توجه شود ....

    درس چهارم: آشنایی با فعالیتهای فاز Pre-analysis (پیش آنالیز) مشتمل بر ارزیابی Missing data, Data checking & Cleaning, …
o    آشنایی با فعالیتهای چک و پاکسازی داده‏ها (قبل از تحلیل آماری)
o    ارزیابی پدیده missing و پدیده Outlier
o    ارزیابی توزیع نرمال در داده‏های کمی پیوسته و گسسته
o    ...

    درس پنجم: آشنایی با بخشهای توصیفی مقالات و نحوه تنظیم صحیح جدول 1
o    آشنایی با شاخصهای مرکزی و پراکندگی
o    آشنایی با کاربرد «قضیه حد مرکزی» و محاسبه «فاصله اطمینان» برای شاخصهای توصیفی
o    آشنایی با شاخصهای بهینه مرکزی و پراکندگی در متغیرهای با توزیع غیرقرینه ..
o    آشنایی با کاربرد جدول 1 در انواع مقالات حاصل از مطالعات رابطه ای و مداخله ای

    درس ششم: یادگیری «روشهای آماری تک متغیره» پارامتریک و ناپارامتری
o    آشنایی با آزمونهای آماری خانواده t
o    آشنایی با آزمونهای آماری برای تحلیل داده های دسته‏بندی شده یا کای دو
o    آشنایی با ساختار جداول 2 در 2 در انواع مطالعات رابطه ای و مداخله ای
o    آشنایی با تحلیل همبستگی و انواع شاخصهای ضریب همبستگی پرکاربرد
o    آشنایی با روشهای آماری تک متغیره ناپارامتری و کاربرد آنها در شرایط نوین

    درس هفتم: یادگیری شاخصهای «اندازه اثر» و کاربرد آنها و آشنایی با انواع پرکاربرد آنها
o    آشنایی با ویژگیهای مشترک و عمومی شاخصهای «اندازه اثر»
o    یادگیری اعضای خانواده اندازه اثر «تفاضل میانگینها» و کاربرد آنها در مقالات
o    یادگیری اعضای خانواده اندازه اثر «خطر نسبی» و کاربرد آنها در انواع پژوهشها و مقالات
o    یادگیری اعضای خانواده اندازه اثر «تفاضل خطر» و کاربرد آنها در انواع مقالات ...

    درس هشتم: آشنایی با پدیده‏های مخدوشگری و برهمکنش (اینتراکشن) و نحوه ارزیابی این پدیده ها و راهکارهای کنترل آنها
o    مرور سریع بر پدیده «سوگرایی» یا Bias و انواع سه گانه آنها
o    آشنایی با سوگرایی مخدوشگری و ویژگیهای سه گانه این پدیده مخرّب
o    آشنایی با متغیرهای بینابینی (واسطه ای یا مدیاتورها) و کوواریتها
o    آشنایی با راهکارهای کنترل مخدوشگرها و کوواریتها
o    آشنایی با پدیده «برهمکنش» یا «تعدیل اثر» و راهکار برخوردی با این پدیده

    درس نهم: استفاده از نمودارها در تحلیل و ترسیم نمودارهای مناسب برای درج در مقالات
o    آشنایی با 7 نمودار پرکاربرد در مقالات اعم از نمودارهای ستونی، هیستوگرام، پراکنش، خطی و ...
o    آشنایی با محیط نرم افزار MedCalc برای ترسیم نمودارهای خطی و ستونی بهمراه error bar
o    آشنایی با ماژول curvefit در Stata و انواع روابط خطی و غیرخطی ...

    درس دهم: تحلیل آماری با «روشهای آماری چند متغیره» در مطالعات با پیامد کمی با استفاده از روشهای خانواده «تحلیل واریانس» (ANOVA / ANCOVA methods)
o    آشنایی با جایگاه کاربردی روشهای آماری خانواده ANOVA / ANCOVA در انواع پژوهشها
o    آشنایی با انواع شاخصهای اندازه اثر مورد استفاده در این روش آماری
o    آشنایی با مزایا و محدودیتهای این روش در شرایط عملی در انواع مقالات
o    کارهای عملی و پروژه ای در این روش

    درس یازدهم: تحلیل آماری با «روشهای آماری چند متغیره» در مطالعات با پیامد کمی با استفاده از روشهای خانواده «رگرسیون خطی» (Linear Regresion methods)
o    آشنایی با جایگاه کاربردی روشهای خانواده رگرسیون خطی
o    آشنایی با انواع شاخصهای اندازه اثر مورد استفاده در این روش آماری
o    آشنایی با مزایا و محدودیتهای این روش در شرایط عملی (بخصوص در مقایسه با خانواده ANOVA) و معیارهای مهم در تصمیم گیری انتخاب بین این دو روش ...
o    کار عملی و پروژه ای در این روش ....

    درس دوازدهم: تحلیل آماری با «روشهای آماری چند متغیره» در مطالعات با پیامد کیفی دو وضعیتی با استفاده از روشهای خانواده «رگرسیون لجستیک» (Logistic Regression methods)
o    آشنایی با جایگاه کاربردی روشهای خانواده رگرسیون لجستیک
o    آشنایی با شاخص اندازه اثر مورد استفاده در این روش آماری
o    یادگیری معیارهای مهم مورد استفاده در شرایط نوین برای بکارگیری این روش در انواع مختلف پژوهشهای رابطه ای و مداخله ای با پیامد دو وضعیتی
o    کار عملی و پروژه ای در این روش ....

    درس سیزدهم: محاسبه حجم نمونه و توان آماری در انواع مطالعات پژوهشی پرکاربرد
o    یادگیری عوامل مهم تاثیرگذار بر حجم نمونه در انواع مطالعات و شرایط مختلف
o    آشنایی با انواع روشهای محاسبه حجم نمونه یا توان در شرایط امروزی (فرمول، نرم افزار و )
o    یادگیری نحوه محاسبه حجم نمونه در انواع پژوهشهای پرکاربرد
o    آشنایی با رویکرد متعاقبی محاسبه توان و جایگاه استفاده از این رویکرد ...

    درس چهاردهم: روشهای تحلیل آماری اختصاصی در «کارآزماییها / مطالعات مداخله‏ای»
o    آشنایی با پدیده Loss to Follow-up و نحوه ارزیابی این پدیده
o    آشنایی با رو روش تحلیل آماری Intention to Treat (ITT) و Per Protocol (PP)
o    آشنایی با روشهای طرد شده جایگذاری داده در مطالعات مدرن
o    یادگیری رویکرد تحلیل آماری و برآورد اندازه اثر در انواع کارازماییهای Equivalence و Non-inferiority

    درس پانزدهم: تحلیل «داده‏های پیمایشی» (ANOVA / ANCOVA methods) در مطالعات پیمایشی یا مقطعی جمعیتی یا کارآزماییهای خوشه‏ای
o    آشنایی با جایگاه استفاده از این روش تحلیل آماری
o    یادگیری انواع مولفه های تاثیرگذار در این تحلیل
o    یادگیری تنظیم معیارهای مختلف این تحلیل در نرم افزار Stata
o    کارعملی و پروژه ای ....


این دوره آموزشی، مشتمل بر چند ساعت آموزش است و برنامه برگزاری جلسات، چگونه است؟
این دوره آموزشی، شامل 75 ساعت آموزش نظری و عملی بوده که در قالب دو دوره آمار (1) و آمار (2) هر یک با ساعات آموزشی حدود 38 ساعت، ارائه میگردد. کلیه جلسات آموزشی بصورت آنلاین (غیرحضوری) برگزار خواهد گردید. در هر هفته 2 ساعت آموزش پیش بینی شده که در این جلسات 2 ساعته، مباحث نظری و عملی بصورت توامان آموزش داده میشود. ضمناً از آنجا که ماهیت این دوره آموزشی، پروژه محور تعریف شده است، در تقریباً تمامی دروس و سرفصلهای آن، حداقل یک یا چند کار عملی واقعی تعریف میگردد. این کارهای عملی، مبتنی بر مقالات واقعی، طراحی شده و در کنار این مقالات، داده‏های سطح فردی آن مقاله (پژوهش) نیز در اختیار فراگیران قرار گرفته تا با انجام تمرینها و سناریوهای تعریف شده، بالاترین سطح دانش و مهارتهای مربوطه، کسب گردد!
این دوره آموزشی، از روز دو‏شنبه 28 تیر ماه سال 1400 (ساعت 16 تا 18) آغاز میگردد. ضمناً مطابق روال همیشگی دوره های آموزشی آنلاین آمارافزار که برنامه هفتگی جلسات آموزشی را بصورت ثابت، برنامه ریزی مینماید، روزهای برگزاری جلسات این دوره آموزشی، هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 16 تا 18 (4 تا 6 عصر)، تعیین گردید.

 

در این دوره آموزشی، چه محتوا یا مستنداتی به فراگیران، داده میشود ؟
در این دوره آموزشی، مواد و مستندات آموزشی زیر، در اختیار کلیه شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت:
الف) کل فایلهای حاوی اسلایدهای کارگاه
ب) فایلهای دیتای سناریوها یا کارهای عملی، بهمراه خروجی یا output برنامه STATA و MedCalc
ج) تمرینهای عملی و راه حلهای مربوط به آنها در قالب سینتاکسهای نرم افزاری
د) مقالات کاربردی که در کلاس ارائه یا در باره آن بحث میشود. معمولاً این مقالات، دارای حداقل یک نکته کاربردی برای استفاده و بهره برداری فراگیران است.
در این دوره آموزشی، یک گروه تلگرامی اختصاصی، بمنظور اطلاع رسانی برگزاری جلسات، همچنین طرح سوالات احتمالی و دریافت پاسخ (توسط مدرس) و یا طرح اشکالات و ابهامات و پاسخ به آنها و ...، ایجاد خواهد گردید.
ضمناً نحوه در دسترس قرار دادن مستندات یاد شده، از طریق همین گروه تلگرامی اختصاصی صورت میگیرد.

 

چگونه میتوانم در این دوره آموزشی، ثبت نام نموده و در آن شرکت نمایم؟
شهریه دروه آمار کاربردی (1)، عبارت است از مبلغ 420،000 تومان است. البته این مبلغ بدون احتساب تخفیف بوده و برای علاقمندان و شرکت کنندگان این دوره آموزشی که تا قبل از 48 ساعت قبل از آغاز این دوره آموزشی، یعنی تا قبل از ساعت 21 روز جمعه 25 تیرماه شهریه خود را واریز نمایند، 20% تخفیف در نظر گرفته شده است.
بنابراین این شرکت کنندگان میتوانند، با احتساب این تخفیف، مبلغ 336،000 تومان برای ثبت نام و شرکت در این دوره واریز نمایند.
بدیهی است چنانچه ثبت نام و واریز شهریه فراگیر، بعد از ساعت 21 روز جمعه 25 تیرماه صورت گیرد (تا قبل از آغاز این دوره آموزشی و یا حتی بعد از برگزاری اولین جلسه این دوره و یا بعد از آن)، تخفیف یاد شده حذف شده و تنها گزینه موجود برای ثبت نام و شرکت، واریز صد در صد شهریه یا همان مبلغ 420،000 تومان، میباشد.
برای ثبت نام در این دوره آموزشی و واریز شهریه بصورت آنلاین، میتوانید به سامانه نئولج به آدرس www.neolej.ir/courses مراجعه فرمایید.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرایند ثبت نام و یا وقوع هر مشکل، میتوانید با پشتیبان سامانه نئولج، جناب آقای مهندس کارآموز (به شماره همراه 09916139137) تماس حصل فرمایید.

 

«به امید برگزاری دوره آموزشی موفق»

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

2 نظر
تمامی خدمات و محصولات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.