menusearch
amarafzar.ir
۱۳۹۷/۷/۲۷ جمعه
(0)
(0)
نهمین دوره آمار کاربردی با دو نرم افزار stata و medcalc برگزار میگردد
نهمین دوره آمار کاربردی با دو نرم افزار stata و medcalc برگزار میگردد

بدنبال استقبال از دوره های آموزشی آمار کاربردی آمارافزار در طول چند سال اخیر و ارتقاء دانش و مهارت شرکت کنندگان این دوره ها در زمینه استفاده از مبانی و راهکارهای آماری در پژوهشها، بخصوص در فرایند نگارش مقالات و تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی مثبتی که این فراگیران از این آموزشها در بهبود و پیشرفت وضعیت دانش و مهارتهای آماری و بویژه ارتقاء وضعیت انتشار مقالات خود مشاهده نمودند، علاقمندان متعددی درخواست برگزاری این دوره آمار کاربردی (دوره مقدماتی که بخصوص برای فراگیران با حداقل دانش آماری، قابل استفاده و بهره برداری باشد) را ارائه مینمودند.

 

حال افتخار دارم که برگزاری دوره دیگری از این دست (نهمین دوره آمار کاربردی) را، البته بصورت پربارتر و بهینه تر از دوره قبلی (دوره هشتم)، اعلام نمایم. در این دوره، در کنار آموزشهای مبانی و راهکارهای عملی آماری، دو نرم افزار قدرتمند Stata و MedCalc نیز آموزش داده میشود.

 

مدت زمان این دوره 85 ساعت بوده (55 ساعت جلسات اصلی و 30 ساعت، رفع اشکال و تمرینهای عملی و پروژه محور) و در قالب 11 جلسه حضوری هفته ای یکبار  و 10 جلسه آنلاین 3 ساعته، ارائه خواهد گردید. جلسات حضوری در روزهای یکشنبه هر هفته (از 13 آبان ماه) از ساعت 8 صبح تا 2 عصر، در محل دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران (واقع در مجموعه اصلی دانشگاه تهران، ضلع شمال غربی مجموعه اصلی)، برگزار میگردد. ضمناً مطابق با دوره های آموزشی آمارافزار، امکان شرکت در این دوره بصورت غیرحضوری، برای علاقمندان ساکن شهرستانهای کشور یا دوستدارانی که امکان حضور در کلاسها را ندارند، فراهم است.

 

برای آشنایی با اهداف، ویژگیهای این دوره و سرفصلهای آموزشی آن، با ما همراه شوید ......

 

هدف اساسی و اصلی این دوره آموزشی چیست؟ و چه ویژگیهایی این دوره را از دوره‏های آموزشی با موضوع یا محوریّت آمار، متمایز مینماید؟ 
این دوره آموزشی، مشابه اکثر دوره‏ ها یا کارگاههای آموزشی مرتبط با موضوع آمار برای پژوهشگران و متخصصین نیست و تفاوتهای اساسی این دوره با دوره ‏های همنام آن، از منظر هدف، شیوه ارائه یا آموزش و کاربرد، مشهود میباشد. 
بطور خلاصه این دوره آموزشی با هدف استفاده یا بهره‏ برداری بهینه از دانش و مهارت آمار کاربردی برای «نگارش مقالات» (بطور خاص) و یا گزارش دهی پژوهشها (بطور عام)، طراحی و تدوین گردیده است. 
همانطور که میدانیم، آموزشهای کلاسیک آمار، چه آموزشهای کورسهای دانشگاهی و چه آموزشهایی که طی چند سال اخیر در اکثر دانشگاهها یا موسسات پژوهشی یا آکادمیک در سطح کشور، با هدف ارتقاء دانش و مهارتهای آماری محققین طراحی و اجراء گردیده، در عمل برای تقویت دانش و مهارت فراگیران در زمینه نگارش مقالات و بکارگیری این مفاهیم در ایجاد یک روند صعودی در ارتقاء کیفیت مقالات منتشر شده از سوی محققین کشور (چه در ژورنالهای داخلی و چه ژورنالهای بین المللی)، چندان موفق نبوده است. هر چند در اکثریت این آموزشها، حداقل یک نرم‏افزار یا بسته نرم‏افزاری (عمدتاً SPSS) نیز بصورت منفرد یا در کنار مبانی نظری آماری، تدریس شده است، لیکن فراگیران این آموزشها، قادر به استفاده از این ابزار نرم‏افزاری در تحلیل و مهمتر از آن، تفسیر آنالیزهای آماری انجام شده نیستند. برای درک بهتر این نقص بزرگ آموزشی، کافی است از هر یک از پژوهشگران مراکز تحقیقاتی کشور بخواهید که برای یک مقاله پژوهشی (از نوع original article)، براساس هدف یا اهداف آن مقاله:
•    برنامه یا چارچوب تحلیل داده‏های مربوطه را تدوین نماید.
•    با انتخاب آزمون/ آزمونهای آماری مناسب، آنالیز دیتا را انجام دهد. 
•    بر اساس راهنمای نگارشی اختصاصی آن مقاله، داده‏ها را از طریق بهترین و مناسبترین ابزارها (نمودارها / جداول و ...) ارائه نماید. 
•    تفسیر مناسب این تحلیلها را برای نگارش بخشهای مرتبط در «بحث و نتیجه گیری» مقاله، آماده نماید. 
•    و در نهایت، به موضوع محدودیتهای مطالعه، با رویکرد متدولوژی و آماری نیز بپردازد.


آنگاه متوجه خواهیم شد که شاید فقط تعداد اندکی از پژوهشگران بتوانند به تمامی 5 مولفه یا نیازهای مربوط به آن، فائق آیند. 
پس، مجموعه دوره‏های آموزشی آمار کاربردی برای نگارش مقالات، مشتمل بر 2 دوره آموزشی است که اولی نقش یک آموزش پایه و مقدماتی را ایفاء نموده و دوره آموزشی بعد، بعنوان مکمّل و یا دوره پیشرفته، به تکمیل و تعمیق مطالب دوره اول، میپردازد.  

 

چرا در این دوره آموزشی، همانند بسیاری از دوره‏های آموزشی آمار، نرم‏ افزار SPSS آموزش داده نمیشود؟
هر چند، نرم افزار آماری SPSS یکی از پرکاربردترین بسته های آماری مورد استفاده محققین، در تمامی رشته های و گرایشهای علمی است، لیکن چنانچه مروری به پیشینه و تاریخچه تکاملی این نرم افزار، داشته باشیم، متوجه میشویم که این نرم افزار قبل از آنکه یک نرم افزار عمومی آماری باشد، یک بسته تجزیه و تحلیل آماری، اختصاصی پژوهشهای علوم اجتماعی است . چنانچه از متخصصین یا پژوهشگران خبره در فیلد علوم زیستی و سلامت، بخواهیم که تجربه کار با این نرم افزار را در تجزیه و تحلیل داده‏های این فیلد بیان کنند، بسیاری از ایشان، به وجود مشکلات و محدودیتهای متعددی اشاره مینمایند که در ذیل به برخی از مهمترین و پرکاربردترین آنها، اشاره میگردد: 
•    عدم محاسبه یا برآورد شیوع یک بیماری و بخصوص فاصله اطمینان 95 درصد آن.
•    محدودیت در محاسبه نسبت برتری یا Odds Ratio در مواردی که متغیر مواجهه یا متغیر مستقل مطالعه، بیش از دو سطح یا لایه داشته باشد.
•    عدم محاسبه شاخص یا آماره کاپا (Kappa Statistics) بصورت وزنی (بیش از 2 سطح)
•    غیرممکن بودن تحلیل آماری یک مطالعه مورد-شاهدی همسان شده یا Matched Case-control Study، حتی بصورت تک متغیره (قادر به محاسبه شاخص or در این وضعیت نیست)
•    محدودیت در محاسبه و برآورد اندازه‏های اثر در شرایط مختلف (قادر به برآورد شاخصهای تفاضل میانگین و تفاضل میانگین استاندارد شده نیست)
•    در روشهای تحلیل واریانس (ANOVA)، محاسبه اندازه اثر همیشه امکان پذیر نیست (روش One-way ANOVA امکان برآورد اندازه اثر اتا یا پارشیال اتا، وجود ندارد)
•    محدودیت در ارزیابی اثر یک متغیر مستقل (پیش بینی کننده) رتبه‏ای یا اسمی با بیش از دو سطح (لایه) در رگرسیون خطی (قادر به ایجاد Indicator or dummy variable نیست)
•    محدودیت در محاسبه تمامی گونه ها یا انواع شاخص ICC (Intra-class Correlation) در شرایط مختلف ارزیابی پایایی یا قابلیت اعتماد
•    غیرممکن بودن رسم نمودار بلند آلتمن (Bland-Altman Plot) بمنظور ارزیابی روایی و پایایی اندازه گیریهای کمی و 
•    تحلیل واریانس با اندازه‏های تکراری (Repeated Measures ANOVA) با دشواریهای زیادی همراه است.
•    امکان انجام متاآنالیز (در مطالعات ثانویه مانند مرور سیستماتیک) وجود ندارد
•    ..... 
لیست فوق، تنها موارد پرکاربردی از محدودیتها و نقائص این نرم‏افزار بوده و قطعاً تمامی پژوهشگران، متخصصین و حتی دانشجویانیکه حداقل به یکی از کاربردهای یاد شده نیاز داشته‏اند، این محدودیتها را تجربه نموده و بعضاً در شرایط پاسخ به داوریهای مقالات یا درخواست داوران برای تصحیح یک تحلیل آماری و ...، برای آنها فضای چالشی را ایجاد نموده است. 
ضمناً دو محدودیت عمومی دیگر نیز در تحلیلهای انجام شده با نرم افزار SPSS به چشم میخورد که عبارتند از:
1)    خروجی بسیار گسترده و حجیم به ازای هر یک از روشهای آماری یا تحلیل آماری انجام شده؛ که این موضوع، همواره پژوهشگران آماتور را با دشواری تشخیص آنچه باید در گزارشات و بخصوص مقالات، گزارش شود، روبرو خواهد ساخت. در حالیکه از این منظر، نرم‏افزار Stata، کاملاً نقطه مقابل نرم‏افزار SPSS بوده و تقریباً خروجی در محدوده یک چهارم تا یک پنجم، این نرم‏افزار دارد.
2)    دشواری در تولید نمودارهای مهم و مورد نیاز مقالات محققین: در نرم‏افزار SPSS علاوه بر اینکه امکان ایجاد یا رسم اغلب نمودارهای مهم و مورد نیاز محققین وجود نداشته یا با دشواری زیادی امکان پذیر است، کیفیت گرافیکی این نمودارها نیز بسیار پایین میباشد. کاربران این نرم‏افزار تجربه فیدبکهای منفی ادیتورهای ژورنالها در زمان انتشار مقالات، مبنی بر این کیفیت پایین نمودارها و نیاز به اصلاحات یا تغییرات گرافیکی مربوطه را بسیار ذکر میکنند. در حالیکه تجربه نشان داده است که از ترکیب دو نرم‏افزار Stata و MedCalc، میتوان به تولید و رسم تمامی نمودارهای مهم مندرج در اغلب مقالات، رسید. خوشبختانه امکان بی نظیر و منحصربفرد، افزایش کیفیت (یا رزولوشن گرافیکی) نمودارها در هر دو نرم‏افزار یاد شده، در زمان ذخیره هر نوع نمودار تولیدی در این دو نرم‏افزار امکان پذیر بوده و نیاز کاربران را به افراد خبره گرافیست و یا نرم‏افزارهای تخصصی گرافیکی (مانند فتوشاپ)، کاملاً برطرف مینماید.
بدیهی است که طراحی یک نرم افزار اختصاصی یک فیلد یا گرایش علمی، تا اندازه زیادی میتواند این نقائص را مرتفع نماید. خوشبختانه  نرم افزار STATA با علم و شناخت کامل از نیازهای محققین علوم پزشکی، تقریبا به تمامی نیازهای گرایشهای زیرمجموعه این فیلد، توجه داشته و بهمین خاطر، میتوان آنرا کاملترین و قویترین نرم افزار تجزیه و تحلیل داده های مطالعات پژوهشی فیلد زیست پزشکی و سلامت، نامید. البته باید در کنار ویژگی انطباق با فیلد علوم پزشکی و زیستی، ماهیت متن-باز بودن (Open-source) این نرم‏افزار را هم بعنوان یک ویژگی بسیار مهم که به افزایش درجه پاسخگویی به نیاز کاربران این نرم‏افزار، کمک قابل توجهی مینماید، نیز اشاره نماییم.
از طرف دیگر، برای اولین بار و با توجه به ارزیابیها و بررسیهای متعددی که بر روی نرم‏افزارهای آماری انجام دادم، آموزش نرم‏افزار بسیار مفید، ساده و کاربردی MedCalc را نیز به محتوای این دوره، اضافه نمودم. این نرم‏افزار که محیطی بسیار ساده و کاربر پسند دارد، میتواند در زمینه تولید نمودارهای مهم و کاربردی مورد نیاز پژوهشگران، بخصوص در تنظیم و تدوین مقالات، بسیار کمک کننده و راهگشا باشد. البته برخی تواناییهای  دیگر این نرم‏افزار نیز به غنای این دوره آموزشی و ارتقاء دانش و مهارت کاربران در تحلیلهای آماری مورد نیاز، خواهد افزود. 
خلاصه اینکه در این دوره آموزشی و با توجه به محتوای آموزشی تنظیمی و سرفصلهای پیش‏بینی شده، حدود 80 تا 90 درصد نیازهای پژوهشگران در تحلیل آماری انواع مطالعات (توصیفی، رابطه‏ای یا همبستگی، تحلیلی مقطعی، مورد شاهدی و کوهورت، مداخله‏ای یا کارآزمایی و ...) چه از منظر اجرای آزمونها و چه تفسیر و تحلیل آنها، مرتفع خواهد گردید.
لازم به ذکر است که این دوره آموزشی، فقط به مهارتهای عملی کار با این نرم افزار توجه نداشته، بلکه برای هر یک از روشهای آماری یا روشهای تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا مبانی نظری آن روش به زبان ساده و با ذکر مثالهای متعدد، بیان شده، کاربردهای آن روش به صورت عملی و همراه با مثالهای متعدد از متون و مقالات، ذکر میگردد. پس از این مراحل است که نحوه اجرای آن روش تجزیه و تحلیل در نرم افزار، توضیح داده میشود. مثالهای متعددی از  این زمینه کاربردی، ذکر شده و برای درک بیشتر فراگیران، تمرینهای عملی برای کار در منزل، در نظر گرفته میشود. ضمناً آموزشهای این دوره، بر روی نگارش مقالات و بخصوص بخشهای مهمی از مقالات که مرتبط با دانش و مهارت پژوهشگران در موضوعات روشهای آماری است (بخشهایی از متد، یافته‏ها و بحث)،  تمرکز دارد. به عبارت دیگر، یکی از ویژگیهای متمایز کننده این دوره آموزشی از سایر دوره‏ها یا کارگاههای مشابه، توجه بسیار زیاد محتوای آموزشی به خروجی نگارشی است. 
خوشبختانه اثربخشی این شیوه آموزش نظری-عملی، در ارتقاء دانش و کسب مهارتهای مورد نیاز در محققین، به کرّات با برگزاری دوره های آموزشی آمارافزار، ثابت شده است.        


سرفصلهای دوره آموزشی:
•    مبانی و راهکارهای استفاده از «آمار توصیفی» و ابزارهای مربوط به آن، یعنی شاخصهای مرکزی و پراکندگی، جداول و نمودارها و نحوه انتخاب هر یک از این ابزارهای سه گانه در مقالات مربوطه.
•    راهکارهای بخش توصیفی کلیه مقالات و ارتقاء دانش و مهارت فراگیران در زمینه نحوه تنظیم این بخش که بطور معمول در جدول (1) مقالات به آن پرداخته میشود.
•    مبانی عملی کار با نرم افزار Stata، مدیریت داده‏ها در این نرم‏افزار، نقاط قوت و کار با آن در وضعیت اپتیمم
•    مبانی و راهکارهای آمار توصیفی در Stata و MedCalc و مبانی و راهکارهای پایه در آمار تحلیلی (محاسبه حجم نمونه و توان در این دو نرم‏افزار)
•    ارتقاء دانش و کسب مهارت مربوط به انتخاب انواع نمودارهای پرکاربرد (7 نمودار پرکاربرد در مقالات) و چگونگی رسم آن با کمک دو نرم‏افزار Stata و MedCalc در بهترین وضعیت.
•    آزمونهای آماری یکطرفه یا تک متغیره به تفکیک آزمونهای پارامتریک  (خانواده t و chi square) و نان‏پارامتریک (مان ویتنی، ویلکاکسون، کروسکال والیس و ...) و نحوه انتخاب این آزمونها در شرایط مختلف
•    یادگیری و کسب مهارت مربوط به «ارزیابی نرمالیتی داده‏ها» با رویکردهای آمار کاربردی و استفاده از مفهوم «توزیع نرمال» و «توزیع نزدیک به نرمال» در عمل
•    روشهای آماری مورد استفاده در تحلیلهای روایی و پایایی، بهمراه مثالهای عملی و کاربرد این تحلیلها در شرایط واقعی (رسم نمودار Bland-Altman و تفسیر آن، محاسبه شاخص کاپا و کاپای وزنی و کاربرد آنها در شرایط مختلف اعم از فازهای پایلوت و فاز اصلی، محاسبه شاخصهای آلفای کرونباخ، ICC و ...)
•    آشنایی با الگوریتم انتخاب آزمون یا روش آماری بهینه یا مطلوب در شرایط مختلف با توجه به نوع مطالعه، نوع متغیرهای مطالعه، تعداد گروههای تحت مطالعه و ...
•    آشنایی با اشتباهات یا خطاها در تحلیلهای آماری انواع مقالات، اعم از مطالعات مشاهده‏ای و مداخله‏ای و تصحیح این اشتباهات رایج
•    آشنایی با منطق نظری «اندازه‏های اثر» در رویکردهای نوین آمار کاربردی و چگونگی محاسبه «اندازه‏های اثر» پرکاربرد در انواع مقالات / مطالعات و یادگیری روش برآورد اینگونه اندازه‏ها
•    یادگیری و کسب مهارت روشهای آماری خانواده آنالیز واریانس، انواع روشهای یکطرفه، دو طرفه و ... و تحلیل کوواریانس در Stata و محاسبه یا برآورد اندازه اثر مربوط به این روشها و نحوه گزارش در مقالات
•    روشهای تحلیل همبستگی (پارامتریک، ناپارامتری، خطی، غیرخطی) و رگرسیون خطی ساده (تک متغیره)، کاربرد روشهای رگرسیون خطی تک متغیره و چندمتغیره در مطالعات پژوهشی، بهمراه پیش فرضهای آماری و متدولوژی رگرسیون خطی در Stata
•    روش تحلیل رگرسیون لجستیک، کاربرد، پیش فرضها، تک متغیره و چندمتغیره در Stata و نحوه گزارش خروجی در مقالات

 

اهداف کاربردی این دوره آموزشی:
با شرکت در این دوره آموزشی و یادگیری مباحث و بخصوص تمرینهای عملی، این سوالات فراگیران، پاسخ داده خواهد شد:
1)    چگونه میتوانم داده‏های یک مطالعه را از فرمتی به فرمت آماری دیگر (مانند فرمت SPSS به Stata یا اکسل به Stata و ...) تبدیل نمایم؟
2)    چگونه میتوانم عملیات Data Checking & Cleaning انجام دهم؟
3)    چگونه میتوانم در شرایط مختلف و برای متغیرهای مختلف، از ابزارهای سه‏گانه شاخصهای مرکزی و پراکندگی، نمودارها و جداول برای توصیف داده‏ها استفاده کنم؟
4)    چگونه میتوانم بطور عملی، «ارزیابی نرمالیتی» را در یک متغیر کمّی انجام داده و تفسیر درستی در این تحلیل داشته باشم؟
5)    چگونه پیشفرضهای آزمونهای آماری پرکاربرد (آزمون تی، آزمون تحلیل واریانس و آزمون همبستگی و رگرسیون) را انجام دهم و تفسیر مناسبی داشته باشم؟
6)    چگونه میتوانم جدول 1 انواع مقالات، که بطور معمول مختصّ توصیف یا ارزیابی مقایسه‏ای انواع متغیرهای زمینه‏ای یا متغیرهای بالقوه تاثیرگذار بر نتایج مطالعه است، را به درستی تنظیم و آزمونهای مورد نیاز آنرا بطور مطلوبی انجام داده و نتایج را تفسیر نمایم؟
7)    چگونه میتوانم نمودارهای مورد نیاز یک مقاله را تولید نموده و بدرستی آنرا تفسیر نمایم؟
8)    چگونه میتوانم با استفاده از الگوریتم آزمونهای آماری تک متغیره، مطلوبترین آزمون آماری را با توجه به شرایط مختلف انتخاب نموده و پس از اجراء، آنرا بدرستی تفسیر نمایم؟ 
9)    چگونه میتوانم در یک مطالعه، نیاز به آزمون آماری چندمتغیره را بدرستی تشخیص داده و پس از اجراء، آنرا بدرستی تفسیر نمایم؟
10)    چگونه میتوانم نیاز به فاز پایلوت در یک مطالعه و هدف از پایلوت و ضرورت آنرا، تشخیص داده و با توجه به هدف / اهداف آن، تحلیل مناسبی از این گونه نتایج، ارائه نمایم؟
11)    چگونه میتوانم به ازای هر سوال یا هدف پژوهش مورد نیاز در یک مقاله (مطالعه)، «تریاد» یا «سه‎گانه» بخش یافته‏های مقاله را که مشتمل بر آزمون آماری مناسب، اندازه اثر مناسب و برآورد فاصله اطمینان 95% آن اندازه اثر است را گزارش نمایم؟
12)    ....


مدت زمان دوره آموزشی:
محتوای این دوره آموزشی، حداقل 85 ساعت بوده که با ترکیب زیر، ارائه خواهد گردید:
•    55 ساعت آموزش نظری، عملی که در قالب 11 جلسه  پنج (5) ساعته (در 11 روز)، تدریس خواهد گردید.
•    30 ساعت تمرین عملی و رفع اشکال که در قالب 10 جلسه آنلاین سه ساعته، آموزش داده خواهد شد.
بدیهی است، همانند کلیه دوره‏های آموزشی آمارافزار، شرکت کنندگان میتوانند، یکی از دو فرمت «حضوری» یا «غیرحضوری» را برای ثبت نام و شرکت در این دوره، انتخاب نمایند. شرکت کنندگان غیرحضوری، بجای شرکت در جلسات آموزشی 5 ساعته، از فیلمهای رکورد شده این جلسات استفاده نموده و البته شرکت در جلسات آنلاین، برای هر دو گروه شرکت کنندگان حضوری و غیرحضوری، امکان پذیر میباشد.  
در هر جلسه آموزشی (جلسات حضوری 5 ساعته) بطور معمول، فعالیتهای زیر انجام میشود:
•    بحث تئوری، ارائه اسلاید 
•    کار عملی با نرم افزار، کار با سینتاکسها یا دستورالعملهای برنامه STATA
•    کار عملی با نرم‏افزار MedCalc به فراخور موضوع
•    طرح سناریوهای مشتمل بر خطاها یا آنالیزهای نادرست آماری (خطاها یا اشتباهات شایع)
•    کار عملی بر روی دیتاستهای واقعی مطالعات پژوهشی / مقالات

در جلسات آنلاین (جلسات 3 ساعته)، بطور معمول، فعالیتهای آموزشی زیر انجام میشود:
•    آنالیز آماری سناریوهای طرح شده در جلسات حضوری و تفسیر آنالیزها (سناریوهای مشتمل بر اشتباهات شایع آماری) و تصحیح این اشتباهات بمنظور یادگیری عمیقتر فراگیران (بر اساس اصل «ادب را از که آموختی، از بی ادبان !» ...)
•    حل تمرینهای کار در منزل 
•    طرح سوالات و ابهامات شرکت کنندگان، پاسخ به سوالات و رفع اشکال آنها


مستندات دوره آموزشی:
در این دوره آموزشی، مواد و مستندات آموزشی زیر، در اختیار کلیه شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت:
الف) کل فایلهای حاوی اسلایدهای کارگاه 
ب) فیلم رکورد شده از اسکرین کامپیوتر مدرس (صوتی تصویری یا فرمت فیلم) که شامل صدای مدرس بر روی توضیحات وی در خصوص مطالب اسلایدها یا کار بر روی نرم‏افزار یا .... بوده و دارای کیفیت HD میباشد.
ب) فایلهای دیتای سناریوها یا کارهای عملی، بهمراه خروجی یا output برنامه STATA و MedCalc
ج) تمرینهای عملی و راه حلهای مربوط به آنها
د) کتابهای مرجع آمار کاربردی (کتاب آمار کاربردی پروفسور آلتمن)، یک کتاب مفید و کاربردی تحلیل آماری با Stata و کتاب راهنمای نرم‏افزار MedCalc (بصورت کتاب الکترونیک)
ه) مقالات کاربردی که در کلاس میشود.

 

جدول زمانی کلاسهای این دوره آموزشی:
بمنظور برنامه ریزی دقیقتر شرکت کنندگان این دوره آموزشی، جدول زمانی کلاسهای حضوری و آنلاین این دوره بشرح جدول ذیل میباشد:
11 جلسه 5 ساعتی حضوری (55 ساعت) + 10 جلسه آنلاین 3 ساعتی (30 ساعت) = 85 ساعت (کل آموزش)

 

روزهای برگزاری جلسات یا کلاسهای حضوری: روزهای یکشنبه از 13 ابان ماه و هفته ای یکروز (یکشنبه ها)

روزهای برگزاری جلسات آنلاین: روزهای سه شنبه (در طول برگزاری دوره)

 

ساعات کلاسهای حضوری، از 8 صبح لغایت 14:00 خواهد بود.
ساعات کلاسهای آنلاین از 20 لغایت 23 میباشد.

 

محل کلاسهای حضوری: مجموعه اصلی دانشگاه تهران (شمال غربی دانشگاه)، خیابان 16 آذر، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
•    دستورالعمل اتصال به سامانه کلاسهای آنلاین (کلاسهای عملی و رفع اشکال)، متعاقب ثبت نام برای شرکت کنندگان ارسال خواهد گردید.
•    ضمناً چنانچه به هر علتی، شرکت کننده ای نتواند در تمام یا بخشی از یک جلسه حضوری یا آنلاین شرکت نماید، جای هیچگونه نگرانی نیست، چرا که برای تمامی شرکت کنندگان،  فیلم رکورد شده کلیه جلسات، با کیفیت HD ارسال خواهد گردید.

 

نحوه ثبت نام در این دوره آموزشی:
شهریه کل این دوره آموزشی 85 ساعتی (55 ساعت آموزش اصلی + 30 ساعت تمرین و کارهای عملی)، برای شرکت کنندگان حضوری مبلغ 850،000 تومان، و برای شرکت کنندگان غیرحضوری مبلغ 750،000 تومان، میباشد. البته این مبالغ بدون احتساب تخفیف بوده و برای علاقمندان و شرکت کنندگان این دوره آموزشی مبالغ تخفیفی در نظر گرفته شده است که برای اطلاع از جزئیات آن، به جدول زیر مراجعه نمایید.
ضمناً از آنجا که مطالب این دوره آموزشی، حداقل 40 درصد نسبت به مطالب دوره های آمار کاربردی قبلی آمارافزار، متفاوت تر میباشد، بنابراین بمنظور رعایت حقوق شرکت کنندگان دوره‏های قبلی اعم از هشتمین دوره آمار کاربردی، دوره جامع آمار برای نگارش مقالات و کلیه دوره های آمار کاربردی سالهای 94 و 95، تخفیف بسیار بالایی (بیش از 50 درصد) برای این عزیزان در نظر گرفته شده است (گروههای E و F جدول زیر):

 

 

توجه فرمایید که ستون «شهریه با تخفیف» مبنای واریز شهریه شرکت کنندگان میباشد.

علاقمندان پس از مشخص نمودن گروه ثبت نامی خود (یکی از گروههای A تا F جدول فوق)، ابتدا وجه شهریه (وجه مندرج در ستون «شهریه با تخفیف») را به شماره کارت زیر واریز نمایند:

 

6219-8610-3248-5681

بانک سامان، به نام عباسعلی کشتکار

 

برای قطعی شدن فرایند « ثبت نام» کافی است که پس از واریز وجه شهریه، تصویر فیش واریزی یا شماره حواله را به تلگرام (@statware) یا @amarafzar یا ایمیل اینجانب به آدرس abkeshtkar@gmail.com ارسال فرمایید. حداکثر ظرف 48 ساعت پس از ارسال این مدرک، تاییدیه ثبت نام شما، ارسال میگردد.

 

موفق باشید، به امید دیدار تمامی علاقمندان و داشتن تجربه آموزشی موفق

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

1 نظر
تمامی خدمات و محصولات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.