menusearch
amarafzar.ir
۱۴۰۱/۵/۵ چهارشنبه
(1)
(0)
ثبت نام در چهل و هشتمین دوره مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز، آغاز شد!
ثبت نام در چهل و هشتمین دوره مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز، آغاز شد!

در طول بیش از 10 سالی که از برگزاری سری دوره های آموزشی جامع «طراحی، اجراء و نگارش مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز» در موسسه آمارافزار سپری شده است، ضمن اینکه همیشه بازخوردهای مثبتی از جانب شرکت کنندگان این دوره ها، دریافت نموده و مینماییم، گاهی نقدها و پیشنهاداتی نیز در خصوص روند اجرایی این دوره ها، توسط برخی عزیزان شرکت کننده، به ما میرسید.

 

یکی از این موارد، برگزاری دوره هایی با مدت زمان کوتاهتر از دوره جامع (دوره های جامع ما در طول چند سال اخیر بین 96 تا 110 ساعت آموزش نظری و عملی متغیر بوده)، بود.

هر چند در سالهای قبل از دوران کرونا و در دوره برگزاری آموزشهای حضوری در سطح دانشگاههای کشور، در برخی موارد آموزشهایی به مدت 30 تا 60 ساعت نیز در برخی دانشگاهها، برگزار گردید، اما هیچگاه دوره آموزشی با مدت زمان کوتاهتر از 80 ساعت را بصورت آنلاین، برگزار ننمودیم.

 

حال در تابستان سال 1401، دو تغییر در دوره 48 مرور سیستماتیک و متاآنالیز، اعمال نمودیم:

 

تغییر اول کوتاهتر نمودن ساعات دوره آموزشی به 50 ساعت آموزش نظری و عملی است که البته باید عرض کنم که تمام تلاشمان را میکنیم که سرفصلها را حذف نکنیم.

 

و تغییر دوم، نرم افزار مورد استفاده در متاآنالیز است که بجای نرم افزار Stata، نرم افزار ساده تر و کاربر پسندتر CMA را که دیگر محیط مبتنی بر سینتاکس نویسی نداشته و بیشتر شبیه اکسل و تا حدودی SPSS است را میخواهیم آموش دهیم که این خود نیز در کاهش ساعات آموزشی، بی تاثیر نیست.

 

حال با این توضیحات مقدماتی، سرفصلهای این دوره ارزشمند و کاربردی، از این قرار است:

 

 • تعاریف مهم در مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز و تفاوت انواع مطالعات ثانویه پژوهشی
 • تدوین سوال مروری بعنوان مهمترین مرحله در انتخاب موضوع یا عنوان مطالعه
 • مراحل تدوین و نگارش پروتکول در مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز
 • تدوین دو بخش بسیار مهم پروتکول (معیارهای ورود و خروج مطالعات اولیه ؛ راهبرد جستجو)
 • تدوین بقیه مراحل پروتکول
 • اهمیت راهکارهای مهم «ثبت پروتکول» , «اشتراک گذاری پروتکول» و نگارش مقاله پروتکول و ...
 • اجرای مرحله راهبرد جستجو
 • اجرای مراحل غربالگری و فرایند انتخاب در مرور سیستماتیک
 • اجرای مرحله «ارزیابی کیفیت متدولوژیک مطالعات اولیه» یا «ارزیابی خطر سوگرایی»
 • اجرای مرحله «استخراج داده ها» و راهکارهای زیرمجموعه
 • آشنایی با مباحث بنیادی و پایه متاآنالیز
 • آشنایی با شاخصهای «اندازه اثر» و چگونه داده های مورد نیاز برای محاسبه اندازه اثر را استخراج نماییم؟
 • آشنایی با مدلهای ترکیب در متاآنالیز و مدلهای وزندهی در انواع شاخصهای اندازه اثر
 • آشنایی با محیط نرم افزار CMA و نحوه ورود داده و انتقال داده از سایر نرم افزارها
 • یادگیری متاآنالیز شیوع و یا نتایج مطالعات توصیفی
 • یادگیری متاآنالیز مطالعات رابطه ای (مشاهده ای تحلیلی)
 • یادگیری متاآنالیز مطالعات مداخله ای
 • تحلیل زیرگروهها و متارگرسیون در متاآنالیز
 • آشنایی با مفاهیم و راهکارهای ارزیابی ناهمگنی و نحوه برخورد با ناهمگنیهای شدید و ...
 • یادگیری روشهای ارزیابی سوگرایی انتشار یا publication bias
 • یادگیری روشهای «تحلیل کیفیت» یا ارزیابی رابطه بین خطر سوگرایی با نتایج مطالعات اولیه
 • یادگیری روشها و رویکردهای تحلیل حساسیت در متاآنالیز
 • و ....

 

دروس یا ساختار مباحث تدریسی در این دوره آموزشی، چگونه است ؟؟؟

مقدمه : آشنایی با اهداف این دوره و چارچوب دروس و سرفصلها (2 ساعت)

درس اول : تعاریف مهم در مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز، طبقه بندی مطالعات مرور سیستماتیک / متاآنالیز و مراحل یا گامهای اجرایی یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز (4 ساعت)

درس دوم : چگونه یک مقاله مرور سیستماتیک و متاآنالیز را بخوانیم و تفسیر نماییم؟ ارزیابی نقّادانه مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز (4 ساعت)

درس سوم : تدوین سوال مرور سیستماتیک، انواع سبکهای سوال در مرورهای سیستماتیک و اجزاء زیرمجموعه سوال مرور سیستماتیک، جستجوی مقدماتی (برای نهایی نمودن سوال مرور سیستماتیک) (5 ساعت)

درس چهارم : تدوین و نگارش پروتکول، ثبت پروتکول و گزینه های آلترناتیو ثبت پروتکول (4 ساعت)

درس پنجم : تدوین معیارهای ورود و خروج مطالعات اولیه (یکی از 2 جزء مهم زیر مجموعه پروتکول) (4 ساعت)

درس ششم : تدوین و اجرای راهبرد جستجو و تست آن و فرایندهای غربالکری و انتخاب (6 ساعت)

درس هفتم : ارزیابی «خطر سوگرایی» یا «کیفیت متدولوژیک» مطالعات اولیه (3 ساعت)

درس هشتم : استخراج داده ها از مطالعات اولیه، انتخاب شاخص اندازه اثر مناسب و تعیین داده های اولیه مورد نیاز برای دستیابی به شاخص اندازه اثر مناسب (5 ساعت)

درس نهم : مقدمات متاآنالیز (انتخاب مدل ترکیب و مدل وزندهی مناسب، برآورد فاصله اطمینان در شاخصهای اندازه اثر و یا شاخصهای کلیدی)، آشنایی با نرم افزار CMA و ساختار دیتا در این نرم افزار برای شروع متاآنالیز و متاآنالیز مطالعات توصیفی (شیوع) (5 ساعت)

درس دهم : متاآنالیز مطالعات مشاهده ای و مداخله ای با پیامدهای کمی یا دو وضعیتی و متاآنالیز بر روی شاخص ضریب همبستگی (6 ساعت)

درس یازدهم : ارزیابی سوگرایی انتشار در متاآنالیز، تحلیل زیرگروه و متارگرسیون، تحلیل حساسیت در متاآنالیز (5 ساعت)

درس دوازدهم : مروری بر استاندارد نگارشی مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز (راهنمای نگارش PRISMA-2020 و ویرایشهای فرعی آن) (4 ساعت)

 

 

این دوره آموزشی برای متخصصین، دانشجویان، اعضای هیات علمی و پژوهشگران چه رشته ها یا گرایشهایی مفید است ؟؟؟

 

در این دوره آموزشی، تمامی گرایشها و رشته ها میتوانند شرکت نمایند. در شرایط امروزی، مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز در تمام حیطه ها و گرایشهای علمی کاربرد داشته و بطور مشخص، این گرایشها میتوانند در این دوره، شرکت فرمایند:

 

1- علوم زیستی، پزشکی و سلامت و سایر گرایشها و حیطه های وابسته و یا مرتبط با آنها

2- علوم روانشناسی اعم از گرایشهای سلامت، بالینی، آموزشی یا تربیتی، شغلی و ...

3- علوم اجتماعی و یا علوم رفتاری (تمامی گرایشها)

4- علوم مدیریت و اقتصاد مشتمل بر گرایشهای بازرگانی، MBA/ DBA، حسابداری و سایر گرایشهای بین رشته ای مانند مدیریت خدمات سلامت و اقتصاد سلامت و ...

5- علوم کشاورزی و دامی مشتمل بر زراعت، دامپروری، شیلات، دامپزشکی و ....

6- علوم مهندسی شامل علوم کامپیوتر، برق، مهندسی پزشکی، معماری و ....

7- سایر گرایشهای علوم انسانی و .....

و کلیه حیطه های بین رشته ای از قبیل علوم کتابداری و دانش شناسی، طب سالمندان، پرستاری، سلامت در بلایا، علوم اعصاب، و ......

 

شهریه این دوره آموزشی:

 

شرکت کنندگان این دوره به دو گروه تقسیم شده اند:

 

گروه اول: شرکت‏ کنندگانی که قبل از آغاز این دوره، تا حداکثر در بازه زمانی برگزاری آن، ثبت نام نمایند!

ثبت نام بدون تخفیف : 880،000 تومان

ثبت نام تا پایان روز 24 مرداد 1401 (با تخفیف 15%) : 748،000 تومان

ثبت نام برای شرکت‏کنندگان وبینار «انتخاب عنوان» (با تخفیف 30%) : 616،000 تومان

ثبت نام از تاریخ 25 مرداد 1401 و تا پایان برگزاری (با تخفیف 5%):836،000 تومان

 

گروه دوم: شرکت‏ کنندگانی که بعد از پایان این دوره، قصد ثبت نام و شرکت در دوره بصورت آفلاین   دارند:

 

شهریه فرمت آفلاین بعد از پایان برگزاری دوره : 990،000 تومان

 

فلذا بدیهی است که در صورتیکه برخی علاقمندان در زمان آغاز دوره فرصت کافی برای همراه شدن با مباحث دوره را ندارند، بهتر است ثبت نام خود را انجام داده و از محتوای آموزشی استفاده نمایند. چرا که این راهکار برای آنها مقرون به صرفه تر است.

 

برگزاری جلسات: 

 

جلسات این دوره هفته ای یک روز (چهارشنبه) و در ساعت 8 تا 11 شب، برگزار میگردد. کلیه جلسات آنلاین بوده و امکان دسترسی آنلاین برای یکایک شرکت کنندگان از مسیر سامانه «اسکای روم»، برقرار میگردد. جلسه اول این دوره، چهارشنبه 26 مرداد، آغاز میگردد.

 

دسترسی به محتوای آموزشی: 

 

کلیه شرکت کنندگان، به محتوای این دوره بدین شرح دسترسی خواهند داشت:

الف) اسلایدهای تدریس شده

ب) ویدیوهای حاصل از رکورد تمامی جلسات (لازم به ذکر است که بعد از وقوع برخی بی اخلاقیها و عدم رعایت امانتداری توسط برخی کاربران، امکان دانلود فایلهای ویدیویی وجود نداشته، اما ویدیوها را میتوانید بصورت استریم در سامانه اسپات پلیر مشاهده نمایید). ضمناً مدت دسترسی به محتوی ویدیویی حدود یکسال از سامانه مذکور برقرار بوده و چنانچه فردی نیاز به دسترسی به محتوا، بندت طولانیتری داشته باشد، با پرداخت هزینه سامانه میتوان بصورت دوره های 6-5 ماهه اضافی، قابل تمدید است. متاسفانه بدلیل افزایش هزینه های سامانه اسپات پلیر و تغییر این هزینه ها با گذشت زمان، امکان برآورد دقیق این هزینه در حال حاضر وجود نداشته اما پیش بینی میگردد که این هزینه حدود 200 هزار تومان (برای یک بازه 6-5 ماهه اضافی) باشد.

ج) تمرینها، مقالات و خروجی جستجو ی خروجیهای نرم افزار

 

از کلیه ثبت نام کنندگان این دوره انتظار میرود که در رعایت اصل امانتداری کوشا بوده و از در اختیار قرار دادن اطلاعات مرتبط با این دوره آموزشی مانند سامانه جلسات آنلاین، لایسنس سامانه اسپات پلیر، رمز عبور محتواها در سامانه آکادمی پژوهش افزار و ...، به افراد دیگر، اکیداً خودداری فرمایید.

در صورت نقض این قواعد و مقررات، ابتدا دسترسی فرد متخلف قطع شده و مطابق با قوانین جاری کشور، با این افراد برخورد میگردد.

 

امید است رضایت شما عزیزان علاقمند در این دوره آموزشی نیز مانند دهها دوره قبلی تامین گردد.

موفق و موید باشید%

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

2 نظر
تمامی خدمات و محصولات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.