menusearch
amarafzar.ir
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ چهارشنبه
(0)
(0)
ششمین جلسه ژورنال کلاب متدولوژی با موضوع چرایی روند نزولی انتشار مقالات کارآزماییهای بالینی محققین ایرانی، برگزار خواهد شد!
ششمین جلسه ژورنال کلاب متدولوژی با موضوع چرایی روند نزولی انتشار مقالات کارآزماییهای بالینی محققین ایرانی، برگزار خواهد شد!

اگر بخواهیم در آستانه آغاز سومین دهه از هزاره سوم (یا قرن بیست و یکم)، مهمترین روندهای تغییرات تاثیرگذار و مهم در روش شناسی پژوهشهای کاربردی در بسیاری از عرصه های علمی، بخصوص حیطه های علوم زیستی و پزشکی، علوم انسانی و گرایشهای بین رشته ای مربوطه را مورد ارزیابی قرار دهیم، تغییرات مطالعات مداخله ای در حیطه های فوق را میتوان مهمترین و تاثیرگذارترین این روندها دانست. وقتی این موضوع را از منظر کاربردی، بخصوص از نقطه نظر اثرگذاری بر وضعیت انتشار مقالات محققین کشورمان، مورد توجه قرار میدهیم، کاهش روندهای انتشار مقالات محققین این دسته از مطالعات، به روشنی مشهود میباشد. متاسفانه ارزیابی ها نشان داده که مقالات حاصل از مطالعات مداخله ای (کارآزماییها) که توسط محققین ایرانی در ژورنالهای معتبر نمایه شده در مدلاین منتشر شده، در سال 2019 نسبت به مدت مشابه در یکسال گذشته، یعنی سال 2018، بیش از 50 درصد، کاهش نشان داده است.

 

هر چند تدوین، طراحی و ارائه دو دوره آموزشی تحت عناوین «دوره آموزشی متدولوژی (طراحی، اجراء و تحلیل آماری مطالعات مداخله ای» و «دوره آموزشی نگارش مقالات مطالعات مداخله ای»، اصلی ترین راهکارهای آموزشی برای مقابله با این روندهای تاثیرگذار میباشند، اما بهر حال تا جایگاه این آموزشها و نقش آنها در ارتقاء دانش و مهارتهای پژوهشگران مربوطه مشخص نگردد، نمیتوان انتظار داشت که همه ذینفعان از این راهکارهای آموزشی بهره مند گردند. 

نقش این جلسه ژورنال کلاب که تا اندازه زیادی با سایر جلسات قبلی «ژورنال کلابهای متدولوژی آمارافزار» متفاوت است، آشنایی کلیه علاقمندان و فراگیران با جایگاه و نقش راهکارهای آموزشی یاد شده در ارتقاء دانش و عمکرد گروههای هدف مختلفی است که میتواند در آنها منجر به درک تغییرات و روندهای نوظهور شده تا بتوانند یک مطالعه مداخله ای را بدرستی طراحی نموده، به شکل مطلوبی اجراء و تحلیل آماری نموده و در نهایت منجر به نگارش مطلوب مقالات حاصل از این مطالعات، شوند.

 

ششمین جلسه از سری جلسات ژورنال کلاب متدولوژی آمارافزار، بدین صورت طراحی گردیده که دو مقاله حاصل از مطالعات مداخله ای (تا حدودی یا یک موضوع نسبتاً مشابه) که یکی در یک ژورنال داخلی (بدون دارا بودن شاخصهای ضریب تاثیر مناسب و وضعیت نمایه محدود و ....) و مقاله دیگر، برعکس مقاله قبلی، یک مقاله منتشر شده در یک ژورنال بسیار معتبر در حیطه علمی مربوطه است. در این جلسه، به ارزیابی عملی و ملموس تفاوتهای بین این دو مقاله میپردازیم. با این رویکرد، در عملی ترین فرمت ممکن، فراگیران با عوامل و ویژگیهایی که بی ارتباط با روندهای نوظهور نیستند، آشنا میشوند.

 

تمامی خدمات و محصولات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.